Život jako riziko 3 aneb Když 70 % je pro pojišťovnu 60 %

V knize Život jako riziko 2 aneb Když pojišťovny (ne)plní je mimo jiné uvedeno 80 případů, kdy pojišťovny neplnily či krátily pojistné plnění.

Krátce po vydání této knihy však zajímavých případů neplnění pojišťoven neustále narůstá. Materiálu na knihu Život jako riziko 3 by tedy bylo dostatek.

Na Akademii pojištění se před pár dny obrátil finanční poradce s pojistným plněním z pojištění invalidity. Bude pojišťovna trvat na svém stanovisku nebo přehodnotí svůj názor? O všem budeme informovat „v přímém přenosu“.

Pojistné podmínky pro plnění invalidity

Klientka si v rámci svého životního pojištění uzavřela i pojištění pro případ invalidity pro 2. i 3. stupeň. Malá odbočka: soubor podmínek pojištění má 112 stran. Můžeme odhadnout, že klienti nikdy celé podmínky nepřečtou a ani většina poradců tyto podmínky nečetla. Ale zpět k pojištění invalidity.

Zatímco je běžné, že pojištění invalidity 2. a 3 stupně zahrnuje i invaliditu následkem psychických nemocí, pro vybraný produkt z roku 2020 to bohužel neplatilo. V části V. věnující se pojištění invalidity je uvedena i výluka „…neposkytne pojistitel pojistné plnění za přiznání invalidity I. nebo II. stupně v souvislosti s vybranou psychickou poruchou …“.

Pro úplnost uveďme, že pojišťovna definuje pojistnou událost jako „změnu zdravotního stavu pojištěného z důvodu nemoci nebo úrazu, která je doložena rozhodnutím příslušné správy sociálního zabezpečení o přiznání příslušného stupně invalidity či uznání procenta poklesu pracovní schopnosti“. Pojišťovna v souladu s pojistnými podmínkami školí, že sama nezkoumá zdravotní stav, ale stačí ji pouze rozhodnutí posudkového lékaře ČSSZ.

Pravdivé lži! V pojištění?

Škoda, kterou pojišťovna zamítla vyplatit

Akademie pojištění má k dispozici anonymizovaný posudek, který stanovil pokles schopnosti výdělečné činnosti o 70 %, a tedy došlo k přiznání invalidity 3. stupně. Pojišťovna ve svém aktuálním vyjádření zamítla pojistné plnění. Argumentem k tomuto postupu je výluka psychických nemocí pro druhý stupeň.

  • Jak je to možné, když 70 % znamená 3. stupeň invalidity?
  • Jakým způsobem je možné se bránit?
  • Na co si dát pozor v pojistných podmínkách ohledně definice invalidity, na které vás většina srovnávačů pojištění vůbec neupozorní?
  • Je opravdu možné, že si klient sjedná pojištění invalidity 3. stupně a pojištění je mu v těžké životní situaci opravdu k ničemu?

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.