Výše provize za pojištění se bude muset obhájit

Pobídky a jejich případný zákaz jsou v poslední době tématem vášnivých diskusí evropského pojišťovacího trhu. V mnoha zemích byly vysoké provize identifikovány jako potenciální problém, což vedlo ke zvýšené pozornosti ze strany Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Koncem minulého roku vyvolal rozruch mezi pojišťovnami a zprostředkovateli dopis Mairead McGuinness, komisařky EU pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálové trhy, poslanci Evropského parlamentu Markusu Ferberovi.

Blíží se zákaz provizí v celé Evropě?

Evropská komise zvažovala úplný zákaz provizí u rezervotvorných produktů, ale nakonec navrhuje zákaz pobídek jen v případech, kdy není poskytováno žádné poradenství. Současně se posílí tlak na výši nákladů rezervotvorných produktů včetně provizí, jelikož proces jejich schvalování by měl zahrnovat posouzení výše veškerých nákladů a poplatků včetně porovnání s příslušným benchmarkem, který EIOPA připraví a zveřejní.

Současně se posílí tlak na výši nákladů rezervotvorných produktů včetně provizí, jelikož proces jejich schvalování by měl zahrnovat posouzení výše veškerých nákladů a poplatků včetně porovnání s příslušným benchmarkem, který EIOPA připraví a zveřejní. Tři roky po přijetí balíčku Komise posoudí účinky nových opatření na retailové investory. Pokud posouzení ukáže, že nepříznivé důsledky pro spotřebitele přetrvávají, Komise bude zvažovat návrh alternativních opatření, včetně dalšího rozšíření zákazu pobídek. V centru pozornosti EIOPA i národních dohledů však bude výše provizí u všech pojistných produktů, nejen rezervotvorných.

Celá řada dokumentů, které vydala EIOPA v poslední době, vypovídá o narůstajícím tlaku na národní dohledové orgány, aby důsledně kontrolovaly dodržování směrnice o distribuci pojištění, včetně požadavků POG, a vyžadovaly od tvůrců produktů obhájení value for money. Pobídky pro zprostředkovatele jsou vnímány jako jeden z faktorů, který může vést k nízké value for money.

„Konverze“ na novou Flexi za plnou provizi jede! Je ale pro klienty výhodná?

Na českém trhu není výše provize z pojištění přímo regulována. Od 1. prosince 2016 je v ČR účinná regulace vratek provizí životního pojištění v případě ukončení pojištění v prvních pěti letech (a související regulace odkupného pro zákazníky). Tato úprava měla vesměs pozitivní efekt na storna v životním pojištění i na kvalitu distribuce. Nicméně byl od té doby zaznamenán další růst sazeb získatelských provizí životního pojištění významně nad hranici 200 % prvoročního pojistného. Pro srovnání výše provizí v ČR vůči dalším zemím EHP jsme provedli analýzu na základě dostupných dat sestavených z kvantitativních reportů pojišťoven (QRT) v rámci Solventnosti II. Provizní sazby jsme vypočetli v souladu s metodikou EIOPA jako podíl akvizičních nákladů a hrubého předepsaného pojistného. Provizní sazby v České republice jsou podle tohoto srovnání výrazně vyšší než průměr EHP, a to jak u neživotního pojištění (20,6 % ve srovnání s průměrem EHP 13,5 %), tak zejména u životního pojištění (17,1 % ve srovnání s průměrem EHP 6 %).

Jaká pojišťovna platí u „rizikovky“ provizi 230 %?

Zveřejnění návrhu balíčku opatření „Retail investment package“ Evropské komise přineslo alespoň na nějaký čas jasno ohledně tolik diskutovaného zákazu provizí z rezervotvorného pojištění, který Komise prozatím s výjimkou případů bez poradenství nenavrhuje.

Provize však zůstávají pro všechny druhy pojištění nadále v centru zájmu dohledových orgánů, a to především v případech, kdy má výše provize podstatný dopad na value for money pro zákazníka nebo vede k doporučení méně vhodného produktu. Dá se očekávat, že aktivity dohledu i případné změny právní úpravy budou cílit i na distributory, kteří mají ve vztahu k pojišťovnám často silnější vyjednávací pozici. Příkladem je prodej pojištění úvěru bankami, u kterých je již nedávné varování EIOPA cílené o něco silněji právě na banky v pozici distributora.

Jelikož provize v České republice jsou vyšší než ve většině zemí EU, resp. EHP, pojišťovny i distributoři by neměli být překvapeni, pokud se na riziko negativních dopadů vysokých provizí soustředí pozornost i u nás.

Celý článek si můžete přečíst na webu oPojisteni.cz.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.