Umíte německy? Univerzita v Salcburku otevírá vzdělávací program pro pojišťovnictví

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute (VWH) byly zveřejněny informace o novém vzdělávacím programu univerzity v Salcburku se zaměřením na právo a ekonomiku pojišťovacího byznysu.

Univerzita v Salcburku zavádí nový vzdělávací kurz, který poprvé umožňuje postgraduální paralelní vzdělávání v oblasti pojišťovnictví pro právníky a ekonomy. Kurz má oficiální název „Právo a ekonomika pojišťovacího byznysu“ a má uzavřít existující mezeru v tuzemském vzdělávání právníků a ekonomů.

Koncepce kurzu vychází z toho, že k úspěšnému řízení podniku a prosazování správné tržní strategie musí ekonom znát rámcové právní podmínky a právník zase hospodářské důsledky všech nabízejících se variant činnosti. Právník musí umět odhadnout ekonomické dopady určitých opatření a ekonom musí znát nejen regulatorní hranice pojišťovacího byznysu, ale též volný prostor pro řešení, který právní rámec poskytuje.

Tvůrci tohoto kurzu rovněž zdůrazňují, že tvorba nových pojistných produktů je vázána na požadavky smluvního práva, pokud jde například o částečně imperativní normy pojistného práva nebo právo týkající se všeobecných obchodních (pojistných) podmínek. Jedině znalost hranic dohledových požadavků umožní prý plné využití tím poskytnutého volného prostoru pro podnikatelskou činnost.
Tento vzdělávací kurz se skládá ze čtyř modulů. Modul 1 zahrnuje kromě úvodu do soukromého pojištění ještě podmínky založení pojišťovacího podniku a požadavky na jeho kapitálové vybavení. Do modulu 2 jsou zařazeny rozličné systémy governance (správa a řízení), jako například řízení rizik, Compliance (soulad s právními předpisy) a ochrana osobních údajů. V modulu 3 je studium zaměřeno na právní rámce upravující pojistnou smlouvu, a to včetně tvorby pojistného produktu a jeho schvalování, přičemž není opomenuta ani kalkulace pojistného. V modulu 4 je důraz kladen na různé klíčové řídicí procesy v podniku, k nimž patří zejména obchod, investice, finanční výkaznictví a zajištění.
Kvalita každého vzdělávání je odvislá především od skladby pedagogického sboru. V tomto směru je podstatné, že Salcburská univerzita získala z Německa více než 10 renomovaných vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe i advokátů. Mezi nimi je i Manfred Wandt, který působil a působí ve vysokých akademických funkcích na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Je například členem Německé společnosti pro pojistnou vědu a patří mezi členy poradního sboru německého orgánu dohledu BaFin (Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). Pro odborníky v České republice může být relevantní i informace, že patřil mezi ty evropské experty, kteří připravili v roce 2007, resp. 2009, na objednávku Evropské komise tzv. Principy evropského pojistného smluvního práva (PEICL).

Výuka tohoto nového předmětu bude zahájena koncem září 2022. Další informace lze získat na webu zmíněné univerzity. Dotazy je možno směrovat na e-mail: studienberatung@smbs.at.

Zdroj: www.opojisteni.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.