Ukázka z knihy Život jako riziko 2: S autem bez stěračů srazil chodkyni

Kamil má starší škodovku a po zimě se rozhodl, že ji přeparkuje z garáže přímo před dům, kde bydlí. Auto mělo sice platnou technickou, ale mělo sundané stěrače. Kamil je chtěl před domem namontovat zpět. Bylo krásné slunečné počasí, takže v tom neviděl problém. Bohužel během asi dvoukilometrové cesty srazil na přechodu chodkyni.

Názor pojišťovny

Kamilova pojišťovna zaplatila za újmu na zdraví poškozené přes 150 tisíc korun, následně však po Kamilovi celou částku požadovala v rámci regresního řízení. Pojišťovna k tomu napsala: „Podle § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb. má pojišťovna proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnila, pokud prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo, které svou konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo nemělo stěrače, a proto nebylo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.“

Názor klienta

Vím, že jsem pochybil, bez stěračů se jezdit nesmí. Myslel jsem si ale, že by mně maximálně policie dala při kontrole pokutu. Vůbec mě nenapadlo, že by po mně mohla pojišťovna v případě škody vymáhat pojistné plnění, které vyplatila poškozenému.

Názor právníka

Pojišťovna si vykládá znění zákona účelově ve svůj prospěch. Součástí uvedeného ustanovení je též další věta, která zní: „… a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.“ Z textace zákona je jasné, že samotné porušení této povinnosti pojištěného neopravňuje pojišťovnu k vymáhání regresního nároku. To platí i v tomto případě, kdy nefunkční nebo nenamontované stěrače neměly na vznik pojistné události žádný vliv. Na základě dopisu od právníka pojišťovna od dalších pokusů o vymáhání regresního nároku upustila.

Poučení

Obdobné případy jako tento se v praxi stávají bohužel často. Provoz vozidla v horším technickém stavu automaticky neznamená, že pojišťovna vždy může vyplacené plnění zpětně nárokovat. Pojišťovna musí prokázat příčinnou souvislost mezi špatným technickým stavem a vzniklou škodou. Pokud po vás vymáhá pojišťovna regresní nárok např. jen proto, že vám o pár dnů utekla technická, obvykle není v právu.

Na druhou stranu existují situace, kdy samotné porušení povinnosti zakládá regresní nárok pojišťovny automaticky, a to bez zkoumání příčinné souvislosti. Jako příklad lze uvést řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění nebo opuštění místa dopravní nehody bez zřetele hodného důvodu, který si ukážeme hned v následujícím případě.

Kniha pro každého, kdo má pojištění nebo o něm uvažuje

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.