Proč je vaše životní pojištění zřejmě k ničemu?

Mnoho lidí si sjednává životní pojištění s tím, že budou chráněni v případě potřeby. Nicméně, mnoho z nich podcení proces sjednání pojištění a výběr vhodného produktu, což může vést k tomu, že pojištění neposkytne potřebnou ochranu.

Akademiepojištění.cz identifikovala tři problémy, kvůli kterým životní pojištění často neplní svoji funkci:
1. Neúplně vyplněný zdravotní dotazník
Je vaší povinností vyplnit zdravotní dotazník pravdivě a úplně. Slovo „úplně“ je klíčové, ale v některých dotaznících pojišťoven jsou otázky velmi vágní a nejednoznačné, bez bližší specifikace používaných pojmů a s nejasným vymezením, k jakému časovému období se vztahují.
Vybrané dotazníky pojišťoven vyžadují uvedení všech onemocnění a obtíží, kterými jste kdy trpěli nebo pro které jste podstoupili lékařské vyšetření. Pokud máte starší smlouvu životního pojištění, zkontrolujte si, zda byl zdravotní dotazník důkladně vyplněn. Možná jste si nepamatovali některé dávné diagnózy, natož přesné diagnózy.
Teprve v posledních letech pojišťovny neptají své klienty na jejich zdravotní stav za desítky let zpětně, ale jen za určité omezené období, například za posledních pět až deset let.
2. Předchorobí 
Vyplnili jste zdravotní dotazník pravdivě a úplně nebo bylo provedeno lékařské vyšetření pojišťovnou? I když ano, nemusíte mít vyhráno. Pojišťovny mají vyloučení na tzv. předchorobí (anamnézu) u některých typů připojištění.
V tomto případě jsou z pojistné ochrany vyloučeny všechny následky nemocí nebo úrazů, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění nebo mají příčinnou souvislost s nemocemi nebo úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění.
Pokud například do zdravotního dotazníku pravdivě uvedete, že máte cukrovku a v budoucnu se stanete z důvodu cukrovky invalidní, plnění nedostanete. Co pojišťovna, to jiný přístup k předchorobí. Je vám asi jisté, že výhodnější jsou produkty bez této výluky.
3. Neplnění povinností
Velmi důležité je také znát povinnosti, které pojišťovna od vás očekává. Jedná se o povinnosti nejen po pojistné události, ale často i v průběhu trvání pojištění. A to je problém, protože většina lidí na pojištění často jednoduše zapomene hned po jeho sjednání.
Mezi typické povinnosti v pojištění osob patří například: preventivní povinnost (předcházet škodám), nahlásit úraz nebo pracovní neschopnost do určitého počtu dnů, neporušovat zákony a předpisy, absolvovat preventivní lékařské prohlídky a dodržovat léčebný režim, nepřeceňovat své síly, nahlásit pojišťovně významnou změnu příjmů, oznámit změnu vykonávané rizikové činnosti a další skutečnosti.
Při porušení stanovených povinností je běžné, že pojišťovny pojistné plnění sníží nebo v některých případech odmítnou. Co pojišťovna, to opět jiný přístup.
Závěr
Přijde vám, že je pojištění složitější produkt, než je běžný účet, investice či hypotéka? Ano, máte pravdu. Nadávat však na pojišťovny a nesjednat si pojištění není tou ideální cestou. Pojišťovny na plněních vyplatí miliardy korun ročně, ale jen ale těm klientům, kteří nepodcenili výběr vhodného produktu, jeho sjednání a nastavení a o pojištění se dostatečně zajímali i v průběhu jeho trvání. Pokud jste v otázkách pojištění chybovali, máte ještě možnost to napravit. K tomu vám pomáhej… kniha Život jako riziko 2
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.