Proč i přepojištění může být nebezpečné

Akademie pojištění rozebrala podpojištění od A do Z.

Každá mince má však dvě strany a platí to i pro podpojištění. Co je tedy opakem podpojištění?

Opakem podpojištění je přepojištění (někdy nesprávně „nadpojištění”). Přepojištění je stav, kdy je majetek pojištěný na vyšší pojistnou částku, než je jeho (pojistná) hodnota.

Téma připojištění je stejně jako podpojištění upraveno občanským zákoníkem.

§ 2853 Přepojištění

Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, mají pojistitel i pojistník právo navrhnout druhé straně, aby byla pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující po této změně. Nepřijme-li strana návrh do jednoho měsíce ode dne, kdy jej obdržela, pojištění zaniká.

Přepojištění není většinou nebezpečné, ale je zbytečné.

Vyšší pojistná částka znamená vyšší cenu pojištění, v okamžiku pojistné události ale majitel poškozeného, zničeného či ukradeného majetku dostane maximálně jeho hodnotu, nikdy více.

Pojištění majetku je totiž tzv. škodovým pojištěním, jehož definice je uvedena v občanském zákoníku.

§ 2811 Škodové pojištění

Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

Pokud by majitel chtěl úmyslně získat od pojišťovny více peněz, než byla hodnota pojištěného majetku před škodou, jednalo by se o trestný čin pojistného podvodu.

I když není přepojištění zpravidla nebezpečné (jen klient platí zbytečně vysoké pojistné), ukážeme si na málo známém praktickém příkladě, jak i přepojištění může vést k nečekaným problémům.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.