„Pravdivé lži“: Jak funguje sublimit na vedlejší stavby?

Kniha Podpojištění prakticky poukázala na různé způsoby stanovení pojistných částek u pojištění vedlejších staveb. Mnoho dotazů v této souvislosti přišlo na produkt Kooperativa pojišťovny.

Nejlepší kniha o podpojištění

3 přístupy k vedlejším stavbám

Různé produkty nabízejí následující 3 způsoby:

  • Pojistná částka: pojistník si zvolí vlastní pojistnou částku pro vedlejší budovy
  • Sublimit: pojistník si pojistnou částku na vedlejší budovy nevolí, je určena jako sublimit pojistné částky hlavní budovy
  • Kombinace: vedlejší budovy jsou pojištěny na částku danou sublimitem hlavní budovy, pojistník má možnost tento sublimit navýšit

U produktu pojišťovny Kooperativa je v přehledu uvedeno, že limit pro vedlejší stavby je součástí pojistné částky pro hlavní budovu (varinta sublimit). Tento limit má konkrétní hodnotu 10 %. Kniha upozorňuje na nevýhodu sublimitu: při škodě je vyplacena maximálně zvolená pojistná částka hlavní budovy.

Pokud je hodnota hlavní stavby 5 miliónů Kč a hodnota vedlejších staveb 500 tisíc Kč, při volbě pojistné částky 5 mil. Kč dostane při totálním zničení všech budov na pozemku majitel pouze miliónů a nikoliv 5,5 miliónů, jak by mohl zákazník očekávat.

Jak to tedy je?

Od několika poradců dorazila informace, že Kooperativa pojišťovna postupuje u limitu na vedlejší budovy odlišně. Celkové plnění za jednu událost nemá být omezeno pojistnou částkou hlavní budovy, ale je navýšeno o limit vedlejších staveb. To by znamenalo, že v uvedeném modelovém příkladu je vyplaceno při totální škodě (např. tornádo) více, konkrétně 5,5 miliónu. Začalo pátrání, jak to tedy je.

Informace v knize je v souladu s oficiálním vyjádřením pojišťovny, dotaz byl směřován na e-mail pojistitele. Odpověď z tohoto měsíce byla jednoznačná: „V případě totální škody plníme do limitu pojistné částky sjednané na smlouvě, tedy 5 mil. Kč ve Vašem případě.“ (Akademie pojištění má komunikaci s pojišťovnou archivovanou.)

Dnes (20.9.2023) získala Akademie pojištění odlišné vyjádření z Kooperativa pojišťovny, citujeme: „Kapacita plnění by v uvedeném případě skutečně byla 5 500 000 Kč“.

Nejlepší kniha o pojištění 

Závěr

Tento příklad ukázal, jak složité pojistné produkty jsou, když ani zaměstnanci pojišťovny nedokážou vždy poskytnout přesnou odpověď. V tomto případě nejspíš svou roli sehrálo to, že limit na vedlejší stavby je určen jako „10 % z pojistné částky“ a zaměstnanec pojišťovny si to vyložil jako sublimit a nikoliv samostatný limit.

V posledním vyjádření pojišťovna tedy potvrdila, že přestože je limit určen odkazem na pojistnou částku hlavní budovy, z pohledu pojistného plnění stojí samostatně. Podobné nejasnosti v komunikaci řešily i jiné pojišťovny. Např. Generali ČP pro co nejvyšší srozumitelnost přímo v pojistné smlouvě sčítá pojistnou částku pro hlavní budovu a limit pro vedlejší stavby, aby zabránila  nejasnostem ve výkladu.

Ne každá pojišťovna ale navyšuje plnění za vedlejší stavby nad rámec pojistné částky hlavní budovy, některé užívají sublimit. Nejednotný přístup na trhu a ne vždy jasné podmínky jsou nebezpečím pro poradce. Akademie pojištění proto osloví pojišťovny pro zjištění, kdy se jedná o sublimit a kdy o samostatný limit.

Aktualizace 20.9.2023: doplněno druhé vyjádření pojišťovny a související text.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.