„Pravdivé lži“: Jak funguje pojištění bez pojistné částky?

Majetkové pojištění KB pojišťovny je svou konstrukcí na trhu speciální. I to je důvodem vysokého počtu dotazů na způsob fungování tohoto produktu. Nejčastějším mýtem, se kterým se setkáváme, je to, že pojišťovna plní v tržní ceně. Akademie pojištění přináší nejdůležitější odpovědi.

Ne-stanovení pojistné částky

Dnes se nebudeme věnovat všem parametrům tohoto produktu, ale jen tomu jednomu, který ho od zbytku trhu výrazně odlišuje. Specifikum pojištění majetku KB pojišťovny spočívá v tom, že pojistník při sjednání pojištění nestanoví pojistnou částku budovy. Hodnotu nemovitosti určí pojišťovna na svou odpovědnost na základě informací od pojistníka ohledně nemovitosti (např. typ nemovitosti, plocha bytu …).  Stanovenou hodnotu použije pojišťovna pro určení výše pojistného, ale částku neuvádí do smluvní dokumentace s klientem.

Podobný přístup znají poradci a klienti z pojištění vozidel. Vybrané pojišťovny stejným způsobem postupují u havarijního pojištění osobních aut. Na základě interní databáze cen vozidel určí obvyklou cenu vozidla a z ní cenu pojistného. Rozdíl mezi pojištěním aut a nemovitosti ale je velký. U vozidel mají klienti jistotu, že plnění totální škody se určí pomocí obvyklé ceny vozidla (tj. tržní hodnoty). U vozidel v 99,9 % situací platí, že obvyklá cena je nižší než cena nového vozidla. Udává se, že jakmile s novým autem vyjede majitel od autodealera, cena vozidla poklesne skokově o 20 %. Situace u pojištění nemovitostí je ale odlišná.

Rodinný dům na „novou“, byt na „tržní“

Základní pravidlo, kterým se řídí poradci i klienti, je odlišný způsob stanovení pojistné částky u bytů a u rodinných domů. Rodinné domy se pojišťují na novou cenu. V okamžiku totální škody zbude majiteli pozemek, na kterém si postaví nový dům. Protože bude kupovat nové cihly a okna a platit zedníkům v současných cenách, je stanovení pojistné částky v nové ceně správné a umožňuje obnovit zničený majetek.

U bytů je situace jiná. I zde může dojít k totální škodě, například výbuch poškodí bytový dům tak, že statik nařídí jeho demolici. Přestože je teoreticky možné postavit stejný bytový dům znovu, praxe může být jiná. Ne každý člen SVJ měl byt pojištěn dobře a dohoda mezi více vlastníky je samozřejmě násobně obtížnější než u jednoho rodinného domu. To vše vede k doporučení pojistit si byt na tržní cenu a v okamžiku jeho totálního zničení za peníze od pojišťovny si pořídit podobný byt ve stejné oblasti. U bytů je situace opačná než u vozidel, v 99,9 % případů je tržní (obvyklá) cena vyšší než nová cena.

Zatímco u vozidel je (s výjimkou GAP) u všech produktů vždy pojištěna obvyklá cena, u majetku postupuje naprostá většina jinak a v souladu s výše uvedenou úvahou nabízí pojištění domů na cenu novou a bytů na cenu obvyklou. Ovšem existují zřídkavé výjimky a produkty, které neumí tržní cenu standardně pojistit, a mezi ně patří i KB pojišťovna.

Podmínky KB pojišťovny: byt na „novou“

V podmínkách majetkového pojištění nalezneme formulaci:

Pojistné plnění. Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši nákladů na opravu poškozené nebo zničené Pojištěné nemovitosti či Vedlejšího objektu nebo, není-li oprava možná či účelná, na jejich znovupostavení či znovupořízení, a to v Nových cenách s výjimkami uvedenými v tomto článku.“

Pro úplnost dodejme, že výjimkami uvedenými dále v článku se míní plnění v časových cenách v případě zanedbaných a starých nemovitostí, stavebního materiálu a zařízení staveniště. Pojištění na novou cenu potvrdila v odpovědi na dotaz Akademie pojištění přímo KB pojišťovna: „U pojištění nemovitostí v případě bytu platí, že hradíme vždy náklady na opravu či znovu postavení bytu“. Výjimkou by byla málo pravděpodobná situace, kdy by z objektivních důvodů nebylo možné na stejném místě postavit znovu bytový dům. Například by se zjistilo, že území je zamořeno radonem nebo by se podloží po pojistné události ukázalo jako nestabilní bez možnosti jeho zpevnění. Důvodem pro výplatu v tržních cenách tak není neschopnost dohody vlastníků na znovupostavení bytového domu.

Mnoho poradců a klientů vítá zodpovědnost KB pojišťovny za stanovení pojistné částky u rodinných domů, samozřejmě za předpokladu, že klient správně odpoví na dotazy ohledně pojišťovaného majetku, ze kterých pojišťovna vychází při stanovení pojistné částky. V případě bytů by ale poradci logicky chtěli stanovení částky v tržní ceně. To aktuálně není možné, plnění je v nových cenách a někteří odborníci se domnívají, že podobná možnost by zdražila pojištění. Tržní cena u bytů je mnohem více volatilní a její růst by znamenal významný dopad do rizikového modelu pojišťovny nebo do ceny zajištění. Naopak nová cena roste předvídatelněji, v souladu s indexem stavebních prací. Pojišťovna je tak schopna s pojištěním na novou cenu řídit požadavky na svůj kapitál mnohem lépe, než by bylo u pojištění na tržní cenu, případně platí méně za zajištění.

Závěr

Pojištění nemovitosti bez stanovení pojistné částky klientem přináší výhodu pro majitele rodinných domů, kde nová cena je základem. Opět dodejme že za předpokladu, že majitel uvedl správné parametry (např. m2) a v okamžiku pojistné události se neprokázal rozdíl mezi realitou a smlouvou.

Naopak u bytů je nemožnost plnění v tržních cenách hendikepem a důvodem, proč někteří poradci produkt vlastníkům bytů nedoporučují. Pokud je pojištění sjednáno i pro byt, je vhodné v rámci záznamu z jednání klienta upozornit na to, že byt je pojištěn na novou cenu a v případě totální škody bude třeba počkat na výstavbu nového bytového domu nebo doplatit rozdíl mezi tržní a novou cenou bytu pro okamžitý nákup bytu ve stejné lokalitě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.