Pozor na červenou! Spor s Generali ČP se vyhrocuje

Spolek Podvedení klienti přešel do protiútoku proti praktikám Generali ČP pojišťovny. Bude zajímavé sledovat, jak celá kauza jednou skončí.

Spor mezi pojišťovnou a spolkem již trvá několik let. Spolek tvrdí, že Generali ČP podvádí svoje klienty. Toho se má pojišťovna dopouštět především prostřednictvím snižování odkupného, a tedy obohacováním se na úkor svých klientů. Pojišťovna naopak tvrdí, že vše je v pořádku a veškeré její kroky byly v souladu se zákonem a dohledem České národní banky.

Generali ČP se však dostala do složité situaci, a to z důvodu některých soudních rozhodnutí. Například s ohledem na nález Ústavního soudu, spis. zn. II. ÚS 996/18, z června 2019, pojišťovna fakticky nemůže manévrovat s odkazem na individuálnost sporů. Vybrané dotčené pojistné smlouvy jsou podle soudu neplatné. I z toho důvodu pojišťovna spustila akci dodatků ke smlouvám, aby se vyhnula budoucím velkým problémům. Spolek však klienty varuje a posílá jim následující text:

Máte doma smlouvu investičního životního pojištění od České pojišťovny, hlavně produkty Dynamik, Dynamik Plus/Profi Invest, Diamant nebo Sluníčko? Potom pro vás máme varování před ČERVENOU „spotřebitelskou“ kampaní Generali České pojišťovny, která má za cíl uzavírání nevýhodných dodatků k těmto pojistným smlouvám.

POJIŠŤOVNA VÁM ÚČTUJE NEPLATNÉ SRÁŽKY!

Finanční arbitr i soudy téměř bez výjimky konstatují neplatnost smluv investičního životního pojištění kvůli zatajení srážek, které pojišťovna strhává klientům bez jejich vědomí! Klienti přicházejí o desítky procent a pojišťovna nemravně zvyšuje svůj zisk. Aby se GČP vyhnula dalším prohraným soudním sporům, oslovuje klienty se smlouvami z let 2005 až 2013, zve je na pobočky a snaží se je přimět k podpisu dodatků k jejich pojistným smlouvám.

NEPODEPISUJTE DODATKY, JSOU VÝHODNÉ JEN PRO POJIŠŤOVNU!

Dle názoru právníků, kteří se kauzou investičního životního pojištění zabývají a s nimiž věc spolek Podvedení klienti konzultuje, je jednání Generali Česká pojišťovna v souvislosti s uzavíráním dodatků ke smlouvám nekorektní. Jde o snahu přivlastnit si zatajené srážky, aniž by o tom byl klient při podpisu dodatku řádně informován! Kromě nekalých obchodních praktik může takový postup dokonce naplňovat skutkovou podstatu několika trestných činů. Pojišťovna vylepšuje pojistné smlouvy ve svůj prospěch, ČNB to kryje.

JAK POSTUPOVAT?

Pokud vás zástupci Generali Česká pojišťovna oslovili kvůli uzavření dodatku:

1.Je téměř jisté, že vaše pojistná smlouva je vadná či neplatná! Platnost pojistné smlouvy můžete během několika minut nezávazně a bezplatně otestovat na www.podvedeniklienti.cz.

  1. Trvejte na zaslání dodatku PÍSEMNĚ před návštěvou pobočky a nechte jej analyzovat advokátem. Zejména bod 8.4 dodatku už má desítky právních výkladů a žádný není ve prospěch klientů. Pokud pojišťovna vše dělá tak jak má, jistě nemá důvod před vámi tajit, co po vás chce podepsat.
  2. Trvejte na písemném vyjádření pojišťovny, jakým způsobem vás informovala o výši počátečních a správních nákladů. Odkaz na pojistně-technické zásady nebo simulaci dle českých soudů neobstojí.
  3. Jakékoli mlžení ze strany pojišťovny (jako například, že klient byl seznámen s výší srážek/nákladů prostřednictvím pojistně-technických zásad či simulace), či dokonce odepření zaslání dodatku před schůzkou v pojišťovně, je důvodem předat celou záležitost advokátovi.

Pokud už jste dodatek s pojišťovnou podepsali:

  1. Zkuste otestovat platnost smlouvy na www.podvedeniklienti.cz. V případě pochyb o platnosti smlouvy doporučujeme konzultaci s advokátem.
  2. Pokud jste dodatek podepsali před méně než 60 dny, lze jej bez sankcí vypovědět. V dodatku slibované bonusy jsou jen vábničkou pro klienty. Klíčové není, co je na začátku dodatku, ale co je na jeho konci. Klienti jsou přesvědčování, že podepisují dodatek, ale ve skutečnosti podepisují dohodu o narovnání z neplatné pojistné smlouvy a novou pojistnou smlouvu! Tuto informaci lze snadno zjistit ze samotného textu dodatku. Slibované bonusy ani řádově nenahradí ztrátu z takto legalizovaných srážek ve prospěch pojišťovny.

Dodatek uzavírat nemusíte, pokud pro vás není výhodný!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.