Pojišťovny s „evropským penzijkem“ zatím váhají

Panevropský penzijní produkt (tzv. PEPP či „evropské penzijko“ je již na světě). Pojďme se podívat na to, kdo ho nabízí a co přináší.

Proč vznikl panevropský penzijní produkt?  

Cílem bylo poskytnout další alternativu ke stávajícím řešením zabezpečení penze a dále podpořit investování úspor na penzi. Mohl by se tím zvýšit zájem o penzijní produkty, protože nyní má v EU dobrovolný penzijní produkt pouze 27 % občanů ve věkové hranici od 25 do 59 let. Zadaným úkolem bylo také vyřešit současnou rigiditu jednotlivých penzijních systémů členských států EU, které jsou vzájemně nepřenositelné, a nabídnout doplňkový produkt zejména mobilním osobám v rámci EU, kteří se stěhují mezi státy či plánují odejít do důchodu v jiném členském státě, než pracovali. Hlavním smyslem „evropského penzijka“ je tedy podpořit volný pohyb pracovníků jednoduchým, digitálně sjednatelným a přenositelným produktem, který umožní čerpat daňové výhody a příspěvky zaměstnavatelů ve všech státech EU (daňová podpora je totiž mezi státy různá).

Co je panevropský penzijní produkt?

Ve své podstatě jde o formu přenositelného investičního účtu, který vede jeho poskytovatel. Registrovat PEPP si mohou pouze určené instituce, konkrétně banka, spořitelní a úvěrní družstvo, životní pojišťovna, obchodník s cennými papíry, investiční společnost a samosprávný investiční fond. V rámci tohoto účtu je možné otevírat tzv. podúčty pro jednotlivé členské státy, které odpovídají vnitrostátním zákonným požadavkům a podmínkám pro využívání daňových výhod v jednotlivých státech.

Pokud stávající poskytovatel nemůže zajistit otevření nového podúčtu pro požadovaný členský stát EU, v němž má účastník PEPP bydliště, lze změnit bezodkladně a bezplatně poskytovatele PEPP, nebo nadále přispívat na poslední otevřený podúčet (pokud se tak účastník rozhodne).

Jaké jsou výhody „evropského penzijka“?

Mezi výhody patří dobrovolnost (dobrovolná nabídka i dobrovolná účast pro každého: PEPP je pro zaměstnance, OSVČ nezaměstnané, důchodce), přenositelnost (při změně bydliště do jiného státu EU lze změnit poskytovatele nebo i nadále přispívat na stávající účet, aniž by bylo nutné změnit poskytovatele, pouze jiný podúčet), jednotnost (podmínky poskytování jsou ve většině parametrů upraveny jednotně v celé EU, členské státy mohou upravit jen vybraná specifika jako vstupní a výstupní věky, možnost výběru peněz v případě závažných problémů před důchodem apod.), soukromost a individuálnost (PEPP patří do 3. pilíře penzijního systému a nemá tedy žádnou vazbu na průběžný systém důchodového pojištění) a také transparentnost poplatků a ochrana investice (jsou stanoveny poplatkové limity a požadavky na rizikovost investice).

Poskytovatel PEPP může nabízet max. 6 různých investičních možností, ale min. vždy možnost tzv. základní PEPP. U základního PEPP je výrazněji minimalizováno investiční riziko a jsou také limitovány náklady a poplatky, které nesmí překročit 1 % akumulovaného kapitálu ročně. Účastník může zvolenou investiční možnost změnit, ale nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy nebo poslední změny. Změna je bezplatná.

PEPP pochopitelně umožňuje čerpat daňové výhody: využívá stávající rámec daňové podpory jako ostatní české penzijní produkty (stejné podmínky: doba spoření alespoň 5 let a výběr prostředků nejdříve při dosažení 60 let věku), tj. možnost daňového odpočtu až 24 000 Kč ročně a pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad do 50 000 Kč ročně (v kombinaci se životním pojištěním). Státní příspěvek však není poskytován.

Jde o bezpečné, flexibilní a nízkonákladové investování na penzi: při volbě základního PEPP je omezena rizikovost a nákladovost. Poskytuje legislativní jistotu na úrovni celé EU, neboť případné změny budou platit jednotně v celé EU a produkt se tedy vyhne národním lokalizacím a politickým vlivům. Pro nadnárodní společnosti tak PEPP garantuje jednotnou důchodovou politiku pro jejich zaměstnance v různých zemích EU.

Kdo poskytuje „evropské penzijko“?

Zatím žádný velký zájem ze strany možných poskytovatelů není, např. pojišťovna Uniqa opustila projekt PEPP kvůli právním obavám (více zde). Přitom pojišťovny mají možnost zatraktivnit produkt různými pojistnými doplňky. Více než pojišťovny se tak do „evropského penzijka“ chystají různé fintechové společnosti. V současnosti nabízí tento produkt jako první v Evropě společnost FINAX (slovenský obchodník s cennými papíry), a to pod názvem „Evropský důchod“. Smlouvu je na Slovensku možné uzavřít elektronicky a v budoucnu spravovat přes mobilní aplikaci. Poplatek je pod limitem a činí 0,72 % p.a., minimální investice je 10 eur.  Na Slovensku je již produkt nabízen, v ČR jsou přípravné práce spojené s licencí již v běhu. Pokud budete mít v budoucnu o „evropské penzijko“ zájem, tak si vždy nezapomeňte seznámit se Sdělením klíčových informací (KIID), kde zjistíte, kam a s jakým rizikem jsou peníze investovány. Tento produkt prosím nezaměňte s různými tzv. evropskými penzemi, což je marketingový název pro různá více či méně drahá investiční řešení financování soukromé penze vybranými produkty od finančně-poradenských společností.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.