Pojištění nejen pro seniory!

Pojištění dlouhodobé péče si mohou sjednat klienti až do ve věku 70 let. Zájem o toto pojištění však mohou mít i osoby v produktivním věku, které jsou označovány za tzv. sandwichovou generaci.

Termínem „sandwichová generace“ je označován fenomén, kdy lidé v produktivním věku s ještě plně neosamostatněnými dětmi rovněž pečují o stárnoucí rodiče. V průzkumech se uvádí, že téměř tři čtvrtiny lidí ve věku 45 až 59 let pomáhá svým stárnoucím rodičům v každodenním životě. V kontextu stárnutí populace se kombinace práce a péče o děti a stárnoucí členy rodiny bude stávat každodenní realitou. Pokud by došlo k tomu, že se rodiče o sebe již vůbec nepostarají, byl by to pro mnohé rodiny problém. V České republice přitom žije zhruba 360 000 lidí závislých na pomoci druhých osob a očekává se, že se tento počet bude výrazně zvyšovat. Pro lidi v postproduktivním věku tak představuje ztráta soběstačnosti hmatatelné a zásadní riziko.

Určitou pomoc v tomto ohledu tak nabízí pojištění dlouhodobé péče (někdy označované za pojištění LTC = long term care).

Z tohoto pojištění je vyplaceno či vypláceno dohodnuté plnění v případě, kdy dojde ke ztrátě soběstačnosti pojištěné osoby. V ČR se rozeznávají 4 stupně bezmocnosti, přičemž posuzování vážnosti se řídí vyhláškou (č. 505/2006), kdy o přiděleném stupni rozhoduje počet základních životních potřeb, které daná osoba nezvládá bez pomoci cizí osoby.

Moderní verzi pojištění dlouhodobé péče v ucelenější podobě aktuálně poskytují 2 pojišťovny: Komerční pojišťovna a NN pojišťovna.

Produkt od Komerční pojišťovny má v tuto chvíli více omezení: vstupní věk jen do 60 let věku, krytí pouze 3. a 4. stupně nesoběstačnosti, pouze jednorázová varianta pojistného plnění atd.

Pojištění NN pojišťovny poskytuje více možností (mimo jiné vstupní věk až do 70 let věku s možností konce pojištění až v 80 letech věku), ale ani toto pojištění zatím neumožňuje pokrýt riziko prvního stupně bezmocnosti a na rozdíl od Komerční pojišťovny neposkytuje jednorázovou variantu plnění, ale pouze výplatu opakovanou ve formě renty. Nicméně i přes tato omezení dokáže pojištění od NN pojišťovny nabídnout pro vyšší stupně bezmocnosti zajímavé parametry pojistné ochrany.

Je třeba doplnit, že při vstupu do pojištění se pochopitelně zkoumá zdravotní stav. Pokud je však klient přijat a nic nezatají, tak bude plněno, protože není uplatňována výluka na tzv. předchorobí. Pojistné plnění je vyplaceno, pokud je pojištěné osobě přiznán druhý či vyšší stupeň bezmocnosti. Při nárokování odškodnění bude rozhodující přiložit lékařské zprávy a rozhodnutí o přidělení příspěvku na péči daného stupně. Podmínkou plnění je doba přežití v délce 180 dní. Z plnění jsou tak vyloučeny případy, kdy klient má příspěvek na období několika měsíců těsně před smrtí.

Pokud vás toto téma více zajímá, doporučuji ke zhlédnutí workshop NN pojišťovny zde.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.