Pět odstrašujících případů podpojištění

Podpojištění může mít velmi zásadní dopad na výši pojistného plnění. Pokud jsou klienti podpojištěni, pojištění svou roli zcela neplní. Klienti jsou pak často rozčarováni z výše pojistného plnění pojišťovny. Na druhé straně přepojištění vede k tomu, že klienti platí peníze pojišťovnám zbytečně.

Podpojištění nastává v případě, kdy je sjednaná pojistná částka nižší než aktuální pojistná hodnota pojištěného majetku. Zjistí-li pojišťovna podpojištění, sníží výši pojistného plnění (nikoliv „škodu“), a to ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. Pojistná hodnota může mít podobu nové, časové či obvyklé ceny. Podpojištění se uplatní bez ohledu na to, zda je pojistná hodnota vyjádřena v nové, časové či obvyklé ceně.

Učebnicový příklad

Pokud si klient pojistí chatu v hodnotě 2 mil. Kč na 1 mil. Kč, tak jde o padesátiprocentní podpojištění. Při škodě ve výši 500 000 Kč by pojišťovna plnila pouhých 250 000 Kč. Pokud by škoda byla 1,5 mil. Kč, pak by plnění pojišťovny bylo 500 000 Kč. Krácena 50 procenty by totiž nebyla totiž škoda, ale maximální možné pojistné plnění, které je omezeno pojistnou hodnotou a pojistnou částkou, která je v tomto případě 1 mil. Kč.

 VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Podpojištění se však neuplatňuje vždy. Neuplatňuje se u obnosového pojištění, ale to není jediný případ. Rovněž se neuplatní v případě, pokud to je uvedeno v podmínkách pojištění nebo pokud rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou nepřesahuje uvedené rozpětí, například 20 %. Další situací je tzv. zlomkového pojištění (pojištění na první riziko). U tohoto pojištění se škoda plní do výše limitu, který může být na jednu událost nebo na všechny události v určitém období. Využívá se u častých malých škod (např. čelní sklo auta), s limitem se sjednává například i pojištění odpovědnosti.

Příběh ze života č.1

Klient si koupil na podzim roku 2020 rodinný dům na hypotéku. Podle banky měl dům hodnotu 3 000 000 Kč. Na tuto částku si klient dům pojistil a začal splácet hypotéku. V červnu 2021 mu zničilo dům tornádo. Jednalo se o totální škodu. Tornádo srovnalo dům se zemí. Klient následně uplatnil u pojišťovny nárok na pojistné plnění. Znalec pojišťovny určil novou cenu nemovitosti na 6 000 000 Kč. Nemovitost je tak o 50 % podpojištěná. Pojišťovna na účet banky vyplatila pojistné plnění ve výši 1 500 000 Kč a případ uzavřela. Banka žádala okamžitě doplatit 1 000 000 Kč, přestože neměl klient střechu nad hlavou. Sen o vlastním bydlení se rozplynul. Klient se musel s rodinou přestěhovat do bytovky na okraji obce. Zůstal bez rezerv a hrozí mu exekuce.

Tento případ souvisí s tím, že cena stavebních prací a materiálů v posledním roce extrémně vzrostla, a i nezávislý znalec potvrdil, že v době vzniku škody, byla reprodukční cena 6 000 000 Kč. Klient měl provést aktualizaci pojistné smlouvy. Tornádo na jižní Moravě byla zničující dosud nevídaná přírodní katastrofa. A odhalila i jednu velkou bolest českého pojišťovnictví. A tou je skutečnost, že mnoho nemovitostí je masivně podpojištěno. Bohužel za stanovení pojistné částky odpovídá pojištěný klient, a tak v dohledné době nelze očekávat, že se fenoménu podpojištění zcela zbavíme. Pokud chcete podpojištění předejít, konzultujte nastavení pojistné částky nejen se svým finančním poradcem, ale také se znalcem nebo jiným odborníkem na nemovitosti, který vám pomůže správně určit pojistnou hodnotu nemovitosti. Některé pojišťovny umožňují nastavit pojištění nemovitosti na limit, místo na konkrétní pojistnou částku. Když by limit pojistného plnění byl 3 000 000 Kč a reprodukční cena 6 000 000 Kč, tak by pojistné plnění bylo určeno podle limitu, a neaplikovalo by se pravidlo o podpojištění.

Příběh ze života č. 2

Klient koupil firmu, kde měli podpojištěný celý areál. My, jako poradci, jsme to přepočítali a zjistili jsme podpojištění. Chtěli jsme pojistné částky narovnat, ale klient tvrdil, že to není potřeba. Při svařování lepenkové střechy na jednom přístřešku došlo k přeskočení jiskry a vznikl požár seníku. Seno tam naštěstí nebylo. Vyčíslená škoda na seníku byla cca 3 000 000 Kč. Pojistná částka byla 2 500 000 Kč a nová cena námi spočítaná 18 000 000 Kč, což je skoro 86% podpojištění. Pojišťovna uplatnila podpojištění a řekla klientovi, že obdrží pojistné plnění ve výši 350 000 Kč. Tahle suma pokryla jen úklidové a likvidační práce. Opravu už musel klienta hradit ze svého.

Příběh ze života č. 3

Zemědělec měl škodu na kombajnu, který totálně shořel. Klienta jsme při sjednávání smlouvy upozornili, že pojistná částka musí být v nové ceně, tj. za kolik koupí nový kombajn. Protože ho koupil z druhé ruky, tak nám stanovil pojistnou částku na 6 000 000 Kč. Nová cena byla ale 9 000 000 Kč, což zjistila pojišťovna až ve chvíli škody. Pan zemědělec se domníval, že si koupí nový kombajn, ale dostal jen 4 500 000 Kč mínus zbytky, což ho tedy nepotěšilo. Jednalo se o specifický případ, protože u strojů se ještě odečítá amortizace a plní se v časové ceně, ale tento případ byl jinak smluvně ošetřen.

Příběh ze života č. 4

Nejčastější podpojištění v průmyslovém pojištění se týkají přerušení provozu, kdy si klient stanovuje pojistnou částku z výkazů sám a pokud není správně instruován, může ji mít stanovenou špatně. Stalo se nám, že klient zapomněl, že pojistnou částku stanovuje z období, kdy nebyl provoz v 100% výkonu a škoda se stala, když byl provoz na svých 100 % kapacity. Podpojištění bylo zhruba 30 %. U přerušení provozu, kdy pojišťovna hradí stálé náklady na dobu přerušení provozu, se ve většině případů jedná o nemalé sumy, někdy i miliony korun za den. V tomto případě přerušení provozu trvalo poměrně dlouho. Klient očekával (vydal) cca 50 000 000 Kč a obdržel 35 000 000 Kč, což je dost podstatný rozdíl, když firma potřebuje peníze na mzdy, energie a další stálé náklady.

Příběh ze života č. 5

Firma měla pojištěný svůj vozový park formou flotilového pojištění aut. Poctivě platila pojistné, když jednoho dne pracovník firmy havaroval a způsobil škodu na autě. Pojišťovna však nezaplatila celou škodu po odpočtu spoluúčasti, ale plnění krátila s odkazem na podpojištění ve výši 11,8 %. Obdobně jako u nemovitostí dochází v posledních měsících i k nárůstu cen ojetých vozidel. Toho využila pojišťovna, která při šetření pojistné události zjistila, že časová cena vozidla je o 11,8 % vyšší, než kolik činí pojistná částka uvedená u tohoto auta ve skupinové pojistné smlouvě. Naštěstí se jednalo o malou škodu, a tak firma ze svého doplácela pouze 4 000 Kč. Přesto však byl klient roztrpčen, proč má něco doplácet, když je přeci pojištěn. Vybraná pojišťovna totiž uplatňuje podpojištění vždy, když se aktuální pojistná hodnota poškozeného vozidla různí od sjednané pojistné částky. Naštěstí existují i pojišťovny, kde je pojistná částka stanovena samotnou pojišťovnou (podpojištění nehrozí) nebo je stanoven rozptyl až 15 %, do kterého pojišťovna podpojištění neuplatňuje.

Výše uvedených pět reálných příběhů dokazuje, že podpojištění může mít velmi neblahé dopady na klienty. Pokud chtějí finanční poradci poskytovat špičkovou pojišťovací radu a klienty nevystavovat zbytečnému nebezpečí, je třeba tématu podpojištění dobře rozumět u všech typů pojištění.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.