Oblíbené Flexi na 5 různých způsobů

Obchodní úspěch produktu Flexi byl v dobách Pojišťovny ČS založen na jasné strategii: v aktuální nabídce vždy pouze jeden produkt s možností aktualizace starších verzí na poslední verzi. Dnes již tato strategie vzala za své.

Pokud se podíváte na webovou stránku Kooperativy, najdete zde 7 aktivních produktů životního pojištění, z toho 5 produktů má v názvu Flexi. Jaký je důvod současného trochu nepřehledného stavu a kdy můžeme očekávat vrácení do stavu s jedinou dvojicí produktů životního pojištění (rizikovou a investiční)? Na to se pokusí odpovědět dnešní článek.

Dvě pojišťovny

Na počátku byly dvě pojišťovny z jedné skupiny. Pojišťovna ČS (PČS) vše vsadila na jeden produkt – investiční životní pojištění. Obchodní úspěch byl velký, ale měl i svou stinnou stránku. Pojišťovně utekla změna, která se na trhu odehrála – odklon od investičního pojištění k rizikovému. PČS se tak stala obětí vlastního úspěchu. Sice vytvořila rizikovou variantu Flexi nebo speciální variantu RISK pro on-line prodej, ale vždy k nim přistupovala jako k doplňku hlavní vlajkové lodi, kterou bylo tradiční IŽP.

Kooperativa byla sice mnohem větší pojišťovnou, ale v nabídce životního pojištění výrazně pokulhávala za menší sesterskou společností PČS. Aby se jí podařilo etablovat se na trhu životního pojištění, vytvořila produkt Perspektiva a začala ho výrazně marketingově podporovat. Velký úspěch se sice nedostavil, ale pojišťovna si na rozdíl od PČS uvědomila, že doba IŽP končí. Vytvořila tak druhý produkt životního pojištění s názvem NA PŘÁNÍ, který postupně nabídl obě varianty – investiční a rizikovou. Situace na trhu nakonec donutila Kooperativu ukončit nabídku tradičního IŽP v podobě pojištění Perspektiva.

Jedna pojišťovna

Po sloučení Kooperativy a PČS bylo třeba rozhodnout o optimalizaci produktového portfolia. Na jedné straně zde bylo obchodně úspěšné Flexi, které ale díky své konstrukci bylo zastaralé a jeho rizikové varianty byly neúspěšné. Na straně Kooperativy zde byl konstrukčně moderní produkt NA PŘÁNÍ, který ale neměl vybudovanou důvěru a znalost značky oproti Flexi.

Nabízelo se tak jednoduché a praktické řešení. Vybrat jako pokračující produkt NA PŘÁNÍ, ale nazvat ho nově Flexi. A tak se stalo. Pojišťovna vytvořila nástupce NA PŘÁNÍ ve dvou variantách: investiční a rizikové. Otázkou zůstává, jak dlouho bude chtít Kooperativa udržovat u některých distribučních kanálů ještě staré produkty. Logické by bylo jejich vypnutí co nejdříve, aby nekonkurovaly novince. Do doby, než se tak stane, se budeme setkávat se všemi následujícími produkty.

Flexi 2022 (2 varianty)

Riziková varianta nese označení „Rizikové životní pojištění FLEXI“, investiční varianta „Životní pojištění FLEXI“. Z názvů je zřejmé, že se pojišťovna trochu bojí slova investiční a tvůrci se stále nezbavili přístupu, že základem je investiční verze (kratší název bez přívlastků pro základní produkt).

Mnohem důležitější je ale konstrukce. Jak již bylo zmíněno, jedná se o do značné míry přemalované pojištění NA PŘÁNÍ. Investiční varianta se od rizikové liší právě jen investičním pojistným a definicí hlavního pojištění, které je pro případ smrti a dožití, riziková varianta právě jen pro případ smrti.

Flexi staré (do roku 2021, 2 varianty)

V nabídce stále zůstává dvojice produktů původního Flexi. V případě „FLEXI životní pojištění“ jde o tradiční investiční pojištění s přirozeným pojistným. Alokačním poplatek je zatíženo celé běžné pojistné, jeho maximální výše je 190 % ročního pojistného rozděleného do prvních 5 let. Sazebník poplatků a sazeb má 13 stran a je možné se domnívat, že je pro běžného spotřebitele obtížně pochopitelný.

Velkým překvapením je druhý z dvojice, produkt „FLEXI rizikové životní pojištění“. Podle názvu by se poradci i klienti mohli domnívat, že se jedná o běžné rizikové pojištění. Pokud se ale podíváme do sazebníku, zjistíme, že „něco nehraje“. Sazebník má 17 stran, tedy ještě víc než investiční varianta. Jsou v něm obsaženy sazby přirozeného pojistného a existuje tak jediné vysvětlení konstrukce produktu. Staré „rizikové Flexi“ není transparentním rizikovým životním pojištěním, kdy každé připojištění má vyčíslenu svou cenu platnou od počátku do konce trvání daného připojištění. Klient sice platí celkové fixní pojistné, ale uvnitř produktu se vytváří rezerva, ze které se strhává na počátku nižší pojistné z důvodu nižšího věku a na konci naopak vyšší pojistné. Tento princip fungování je obtížný na pochopení i na porovnání. Podobná konstrukce rizikového pojištění je českou specialitou, ve vyspělých zemích se nevyskytuje.

NA PŘÁNÍ (2 varianty)

Dvojice produktů se jmenuje „NA PŘÁNÍ rizikové životní pojištění“ a „NA PŘÁNÍ investiční životní pojištění“. Jak již bylo uvedeno, jeho konstrukce byla použita pro Flexi 2022. Na rozdíl od původního Flexi má přehlednou konstrukci bez přirozeného pojistného. Hodí se však připomenout, že na počátku nebyla riziková varianta tak úplně riziková. I v ní totiž pojišťovna počítala s tzv. rezervotvornou částí. Již v říjnu 2018 to pojišťovna změnila a rizikové pojištění bylo skutečně rizikové.

FLEXI RISK životní pojištění

Varianta Flexi vytvořená pro on-line prodej umožňuje pojistit jednoho pojištěného (aby byla možná akceptace zaplacením). Mnohem zajímavější je skutečnost, že dle sazebníku poplatků se jedná o běžné rizikové pojištění. Na rozdíl od „FLEXI rizikového životního pojištění“ nejsou v sazebníku žádné tabulky přirozeného pojistného, sazebník je na 2 strany. Platí tedy, že i PČS se ještě za doby své existence pokusila vytvořit klasické rizikové pojištění. Nyní se zdá jeho existence nadbytečná, nová verze Flexi 2022 má také standardní strukturu rizikového pojistného.

Závěr

Na příkladu pojištění Flexi je vidět, jak pod de facto stejným názvem pojištění se mohou ukrývat konstrukčně odlišné typy pojištění. Dnes v roce 2022 původní Flexi prakticky skončilo. Jeho roli převzal produkt NA PŘÁNÍ a Flexi bylo zachováno v názvu produktu. Kooperativa pravděpodobně brzy ukončí nabídku starších produktů a ponechá v prodeji pouze jeden produkt Flexi 2022 ve dvou variantách. Lze tak usuzovat z toho, že sesterská společnost ČPP to již udělala před dvěma lety v roce 2020. Po uvedení produktu NEON (v roce 2019) ukončila v následujícím roce všechny předchozí produkty. Naprosto ideální řešení pro klienty je však takové, kdy pojišťovna má jeden či dva produkty, u kterých mají i stávající klienti garantovány aktuálně nejvýhodnější podmínky bez nutnosti různých konverzí.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.