VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY WEBU

AKADEMIEPOJISTENI.CZ

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí fyzická osoba Dušan Šídlo, IČ: 729 30 462, se sídlem Školská 154, 538 42 Ronov nad Doubravou, Česká republika a zapsaný v živnostenském rejstříku.

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických a fyzických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách www.akademiepojisteni.cz. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu, nebo v případě fyzických produktů doručeny způsobem zvoleným v objednávkovém formuláři.

3. Ochrana autorských práv

Produkty a služby, které byly zakoupeny na stránkách www.akademiepojisteni.cz, jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Poskytované produkty a služby, které nejsou nabízeny zdarma, je možné zakoupit prostřednictvím jednorázové platby. Výjimkou je členství v Akademii pojištění, které vyžaduje automatickou opakovanou platbu. Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v Akademii pojištění ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby zašle Kupujícímu potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Součástí emailu je uvedení jasných pokynů, jak může Kupující opakované platby zrušit.

7. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněna zakoupená služba nebo je zakoupený elektronický produkt zaslán na zadanou e-mailovou adresu. Zakoupené fyzické produkty jsou Kupujícímu odeslány na zadanou adresu do 10 dní po obdržení příslušné platby na účet Prodávajícího.

8. Reklamace a odstoupení od smlouvy

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a elektronická služba nebo produkt nebyly poskytnuty, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese pojistitel@seznam.cz. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od doručení produktu či služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu pojistitel@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Po vrácení poskytnutého produktu či služby (u elektronických produktů na e-mail pojistitel@seznam.cz a u fyzických produktů na adresu Prodávajícího) bude vrácena zaplacená částka na účet Kupujícího..

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou řádně zabezpečeny. Kompletní informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde: http://akademiepojisteni.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2020 do vydání nových obchodních podmínek.