Nová metodika pojištění majetku ke stažení

Pojištění majetku je pravděpodobně nejsložitějším pojistným produktem pro retailové zákazníky. Nejenže se počty pojistitelných nebezpečí počítají v desítkách, ale oproti pojištění vozidla nebo osob je mnohem variabilnější i předmět pojištění a s tím související složitost stanovení hodnoty pojišťovaného souboru majetku.

Narozdíl od vozidla, cena souboru majetku v čase neklesá, ale obvykle roste, ať již z vůle majitele (přístavba, nové vybavení …) nebo čistě následkem inflace a skutečnosti plnění v nových cenách. Důležitá je také skutečnost, že pojištěný majetek se nemusí vždy vyskytovat pouze na ujednaném místě pojištění, ale i mimo něj.

To vše jsou důvody, proč vznikla nová metodika pojištění majetku. Cílem metodiky je uceleně popsat všechny hlavní oblasti, na které je třeba se s klientem zaměřit při uzavírání pojištění majetku, aby pojistná smlouva byla v souladu s jeho potřebami. Součástí metodiky není pojištění odpovědnosti, pro které z důvodu vysoké komplexnosti má být připravena metodika vlastní. Dotýká se ho pouze kapitola o pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, které samostatně bez majetku nedává smysl. Pokryté jsou také asistenční služby nabízené v rámci pojištění majetku.

Co v metodice najdete? 

  • Doporučení, jak postupovat při pojištění nemovitostí v osobním vlastnictví či družstevním vlastnictví.
  • Doporučení, jak postupovat při pojištění nájemce a pronajímatele.
  • Doporučení pro pojištění vedlejších staveb, zahrady a věcí mimo místo pojištění.
  • Doporučení ohledně rozsahu pojistných rizik.
  • Stanovení pojistných částek.
  • Praktické otázky a odpovědi.
  • Nastavení technických parametrů pojištění a mnoho dalšího.

Kde metodiku najdete? 

Autoři metodiky jsou zaměstnanci pojišťovny Pillow (Jan Hofta, Martin Podávka). Metodiku však považují za veřejný statek, který je třeba dále rozvíjet na základě nových informací a aktuální situace (tržní, právní, sociální i ekonomické). Každý má možnost se k metodice vyjádřit a přispět tak k jejímu vylepšení.

Metodiku je možné stáhnout zde.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.