Není vítr jako vítr. U kterých pojišťoven můžete při nárazech větru narazit?

Když jsem začal hlouběji studovat majetkové pojištění, překvapilo mě, kolik chytáků v tomto odvětví je.  To vede k tomu, že si někdy klienti pojišťoven myslí, že jsou na nepříznivé události dobře pojištěni, ale když se něco stane, tak jsou nemile překvapeni. A týká se to nejen například požáru, ale také silného větru.

Není požár jako požár

Pojišťovny běžně v základu zahrnují pojistné krytí pro případ přírodních nebezpečí, kam zahrnují také vichřici (či jakýkoliv silnější vítr, např. tornádo).

U starších pojistných smluv je možné se setkat s požadovanou minimální hranicí hranicí rychlosti větru 72 km/h. V dnešních pojistných smlouvách je standardem 75 km/h. Výjimku dlouhou dobu byla pojišťovna AXA, dnes UNIQA, která má tuto hranici na 60 km/h. Novým vítězem se však stává pojišťovna Direct, která nově zaplatí už škody, které způsobí jakýkoliv silný vítr o rychlosti větší než 50 km/h. Aktuálně jde o nejnižší limit na trhu.

Čas ukáže, jak na tuto pozitivní změnu zareagují ostatní pojišťovny, u kterých najdeme v podmínkách následující definice vichřice:

 • Proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti min. 75 km/hod.
 • Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 20,8 m/sec).
 • Vichřice o rychlosti větru alespoň 75 km/hod.
 • Vítr o rychlosti větší než 75 kilometrů za hodinu.
 • Vichřicí se rozumí vítr, který v místě pojištění dosáhl rychlosti nejméně 20,8 m/s (cca 75 km/h).
 • Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší.
 • Vichřice znamená proudění vzduchu, které v místě pojištění dosáhlo rychlosti 20,8 m/s (cca 75 km/h) a vyšší.
 • Vichřice (zahrnuje i orkán a tornádo): proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti min. 75 km/hod.
 • Vichřicí se rozumí vítr, který se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod).

Pojišťovna Direct i přes snížení hranice pro rychlost větru upozorňuje: „Zároveň ale i dál platí, že je potřeba mít střechu, případně další části domu v pořádku, a ne v havarijním stavu. Ve výlukách totiž mimo jiné máme, že nezaplatíme škody z pojištění vichřice, pokud na ně měly vliv zchátralé, shnilé konstrukce střechy, poškozené nebo provizorní krytiny. V případě rozestavěné stavby zaplatíme tyto škody pouze v případě adekvátního zatížení a přikrytí střechy. Nezaplatíme ani škody z vichřice zapříčiněné vlivem zchátrání či havarijním nebo nevyhovujícím stavem budovy. A ještě poslední rada, na co si dát pozor – v případě škod způsobených silným větrem se může hodit i pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Může se totiž stát, že vítr strhne střechu, která pak skonči třeba na domě nebo autě souseda. A právě tyto škody pojištění odpovědnosti kryje.“

Je tedy zřejmé, že pro vznik nároku na pojistné plnění nejde jen o výši minimální požadované hranice rychlosti větru. Jsou zde další aspekty, které je nutné při výběru pojistného produktu vzít v úvahu.

Přihlašte se a přečtěte si celý článek, který by měl znát každý finanční poradce, neboť vichřice foukala u 48 597 pojistných událostí v loňském roce.

Co konkrétního se dozvíte?

 1. Exkluzivní komentář k tomuto tématu od nezávislého likvidátora pojistných událostí (EUCS).
 2. Reálný příběh zamítnutí pojistného plnění z důvodu nesplnění požadované rychlosti větru.
 3. Vyjádření specialistů majetkového pojištění dvou pojišťoven, které mají standardní hranici pro požadovanou rychlost větru.
 4. Odpověď na dotaz Akademie pojištění od Českého hydrometeorologického ústavu, odboru klimatologie.
 5. Konkrétní upozornění na pojišťovny, které mají nedostatečnou definici vichřice.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

 

Komentáře
 1. Vilém Měsíčný napsal:

  A není to jen o tom. Co si pamatuji, jak jsme na Moravě měli tornádo, které mnohé připravilo o střechu nad hlavou, kteří i přes to, že měli sjenané pojištění, tak nedostali od pojišťovny nic, neboť na tyto druhy tornád se u nás nepojišťuje :O. Já sám si každým rokem reviduju pojištění nemovitosti přes (xxx) a nikdy by mě nenapadlo, že to nebude kryté.

  • Původně se odhadovala síla tornáda v kategorii F3, nicméně rychlost tornáda nelze změřit, jeho síla se proto měří podle škod, které způsobí. Na základě leteckého i pozemního průzkumu a následné konzultace mezi odborníky nad získanými materiály o způsobeném poškození byla tornádu přiřazena kategorie F4. V přepočtu tak jde o rychlost mezi 266 a 324 kilometry v hodině. Pojišťovny plnily zcela bez problémů, protože v podmínkách je obvykle uvedeno, že plní ve chvíli, kdy je vítr silnější než 75 km/h.
   Většina pojišťoven má stále hranici 75 km/h, výjimkou je UNIQA, která aktuálně plní dle pojistných podmínek od 60 km/h (produkt Bezpečí & Domov) a nově Direct pojišťovna, která jako jediná zaplatí škody způsobné větrem o rychlosti 50 km/h a výše.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.