Není požár jako požár

Nejdražší majetkové škody byly v loňském roce způsobeny požárem. Průměrná škoda způsobená požárem činí více než 676 tis. Kč a celkem pojišťovny klientům kvůli požárům vyplatily přes 3,5 miliardy korun. Je tedy více než zřejmé, že je ochraně majetku před požárem věnovat náležitou pozornost. To také znamená: vybrat si kvalitní pojištění s přívětivou definicí požáru.

V § 51 vyhlášky MV č.21/96 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, je definován požár takto: „Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.“

Pojišťovny však používají vlastní definici. Mezi pojišťovnami najdeme řadu zajímavých odlišností, které mají dopad do výše pojistného plnění.

Víte, proč nejkratší definice požáru není ta, která by byla pro klienta nejlepší?

Která pojišťovna má dobrou definici požáru a která zaostává?

Zajímá vás, v čem jsou odlišnosti?

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.