Nejlepší a konečně normální cestovní pojištění?

Nejlepší cestovní pojištění je to od pojišťovny Direct. K tomuto závěru opakovaně dospěli analytici ze společnosti Scott & Rose a jejich závěry byly zveřejněny na webu Finparada.cz. Hodnoceny jsou následující kritéria: rozsah pojištění, cena pojištění, transparentnost pojištění a inovace pojištění.

Sama pojišťovna Direct označuje na svém webu svoje cestovní pojištění jako „konečně normální cestovní pojištění“. Úspěch v analýze společnosti Scott & Rose (na webu společnosti však žádní analytici uvedeni nejsou) a sebevědomý marketing ze strany pojišťovny doslova volá také po pozornosti naší Akademie pojištění.

Podívejme se proto na toto pojištění o trochu více, a to optikou pojistných podmínek. To je v jakémkoli pojištění vždy ten nejvíce objektivní a ostatně také nejdůležitější přístup. Pojďme tedy rovnou k věci.

1. Definice léčebných výloh

Podle podmínek pojišťovny jsou léčebné výlohy takové náklady, které jsou nezbytné, obvyklé a účelně vynaložené a vždy schválené asistenční službou. Nejsou hrazeny neakutní zákroky, které je možné vykonat po návratu z dovolené. Jsou tedy hrazeny náklady určené ke stabilizaci vašeho stavu tak, aby byl možný váš návrat do ČR či pokračování ve vaší dovolené.

Definice léčebných výloh je oproti vybrané konkurenci přísnější. Je zde kladen důraz na to, aby se jednalo o účelně vynaložené náklady, což ne vždy může pojištěná osoba ovlivnit. Vybrané pojišťovny jsou v tomto ohledu mírnější.

Je také běžné, že pojištěná osoba má respektovat pokyny asistenční služby, nicméně podmínka, že jsou léčebné výlohy uhrazeny jen při schválení asistenční službou pojišťovny není rozhodně standardem. I mírnější definice v jiných cestovních pojistkách hovoří například o tom, že pojišťovna při nekontaktování asistenční služby plní jen do výše nákladů, které by zařídila asistenční služba. Není tam tedy striktní výluka.

2. Rozsah pojištění léčebných výloh

Z pojištění léčebných výloh je u tohoto cestovního pojištění hrazeno nezbytné lékařské vyšetření, pobyt v nemocnici, ošetření zubařem, léky, přeprava do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, přeprava ze zdravotnického zařízení zpět, fyzioterapie a rehabilitace, přeprava zpět do ČR a přeprava pozůstatků nebo pohřeb.

Je nadstandardem, že jsou hrazeny náklady na fyzioterapii a rehabilitaci, nicméně nezbytnou nutnost této terapie musí odsouhlasit lékař asistenční služby. Názor lékaře v místě pobytu není bohužel dostatečný.

Rovněž jsi lze všimnout, že ve výčtu z tohoto pojištění chybí celkem běžné krytí nákladů na záchranu pojištěného v tísni, například různé pátrací akce či zásahy horské služby. Když vidíme, co se v poslední době děje, tak je takové krytí bezesporu žádoucí.

3. Tolerance alkoholu

Pojišťovna vylučuje škody vzniklé v souvislosti s požitím alkoholu, nicméně uplatňuje toleranci do 0,2 promile alkoholu v krvi. To je jistě pozitivní, neboť většina pojišťoven žádnou toleranci nemá. Na druhou lze najít připojištění s tolerancí do 0,8 promile alkoholu v krvi nebo pojištění, kde pojišťovna bez ohledu na množství alkoholu v krvi může pojistné plnění snížit maximálně o polovinu.

4. Nedbalostní jednání

Na dovolené se může ledasco pokazit, a to i z důvodu neopatrnosti a nedbalosti. Přece jen člověk funguje v trochu uvolněnějším režimu. Avšak u tohoto cestovního pojištění je nejenže vyloučena hrubá nedbalost, ale pojišťovna je oprávněna krátit či odmítnout plnění, pokud se pojištěný nechoval tak, aby minimalizoval riziko, že nějakou škodu způsobí.

Je také nutné dodržovat bezpečnostní nařízení nebo právní předpisy platné na daném území při dané činnosti. Pokud v souvislosti s tímto porušením vznikne škoda, pojišťovna nemá povinnost plnit. Opět jde o přísnější postup, kdy některé jiné pojišťovny mají právo plnění pouze snížit.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.