Je lepší Uniqa Domino, Life IN nebo ActiveLife+?

V aktuální nabídce Uniqa pojišťovny najdeme v zásadě 4 hlavní produkty životního pojištění. Produkt pro děti (Motýlek) již není nabízen, zůstávají dvě dvojice produktů. Jak současná situace vznikla a jaký bude pravděpodobně další produktový vývoj?

Uniqa pojišťovna v minulých letech sjednotila svou nabídku na dva produkty, Domino Invest a Domino Risk. Nepočítáme pojištění Logika, které je určené pro společnost Partners Financial Services.

Po „svatbě“ s AXA pojišťovnou ale Uniqa věnem získala další produkty. V nabídce i po této „svatbě“ ponechala dva z nich: Life IN a ActiveLife+. Dnes již nelze Life IN sjednat a z dostupných informací lze usuzovat, že se Uniqa snaží vytvořit nástupce současných produktů. Nové produkty budou nejspíš vycházet z produktů Domino, produkty AXA budou sloužit jako inspirace v některých vlastnostech. Pojďme si popsat všechny 4 produkty podrobněji.

Produkt 1: Life IN (ukončeno sjednávání nových smluv v květnu 2022)

AXA pojišťovna byla jednou z mála pojišťoven, jejíž management trval na zachování investičního životního pojištění s vysokými poplatky. Pravděpodobně vzhledem k deklarovanému prodeji pojišťovny vedení společnosti nedalo pokyn k vytvoření poplatkově výhodnějšího investičního pojištění s oddělenou investiční složkou a až do akvizice nabízelo pojištění Life IN v prakticky nezměněné podobě.

Někteří odborníci očekávali, že po fúzi Uniqa zastaví prodej produktu Life IN, který nevyhovuje současným nárokům na srozumitelnost a transparentnost. Vyhrála ale pragmatičnost. Uniqa by nebyla schopna u distributorů nahradit Life IN produktem Domino a přišla by tak o část produkce těch distributorů, kterým nevadí nabízet klientům tradiční investiční životní pojištění s vysokými poplatky.

Připomeňme pouze, že pojistné podmínky Life IN jsou v mnoha ohledech specifické. Mají 41 stran tvořených drobným písmem a obsahují tarify, které nemusí být v rámci dané smlouvy vůbec nabídnuty. V podmínkách tak najdeme věty typu: „Tarify 294, 294U, 294P, 295, 295U, 295P, 296, 296U, 296P, 297, 297U, 297P, 298, 298U, 298P, 299U, 393, 393U, 394, 394U, 395, 395U, 396, 396U, 397, 397U, 398 a 399 jsou připojištěními pro případ …“. Sazebník poplatků a srážek nazývá pojišťovna Obchodní podmínky a zabírá 6 stran (od strany 31 do strany 36). Kalkulačka na webu www.cap.cz ukazuje, že se pro mnoho modelových příkladů jedná o nejdražší investiční pojištění na trhu.

Produkt 2: AciveLife+

Jde o rizikové životní pojištění tvořené stejnými připojištěními jako Life IN. Rozdíl je, že hlavním pojištěním je samozřejmě pouze riziko smrti (ne smrt a dožití jako u IŽP) a všechny tarify mají standardní fixní pojistné.

V případě Life IN má také většina připojištění fixní pojistné, pouze několik tarifů je za přirozené pojistné, jsou uvedeny přímo v podmínkách včetně příslušného sazebníku: smrt v hlavním pojištění, připojištění pro případ smrti (305U), závažná onemocnění (394U), invalidity 1+2+3 (464U), invalidita 2+3 (468U), invalidita 3 (474U), zproštění od placení pojistného v případě smrti pojistníka (130U).

Produkt 3: Domino Risk

Základním produktem nabídky Uniqa pojišťovny je rizikové životní pojištění Domino Risk. Pojistit lze až dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí. Hlavní krytí tvoří pojištění pro případ smrti, musí trvat po celou dobu a pojistná částka musí být nejméně 30 tisíc korun.

Produkt 4: Domino Invest

Investiční varianta Domina není vytvořena tak jednoduše, jak by se dalo očekávat. Zatímco u jiných pojišťoven se dvojice „riziková“ a „investiční“ varianta liší pouze možností přidat investiční část, Domino Invest funguje jinak. Uniqa ponechala v hlavním krytí přirozené pojistné pro případ smrti.

Druhá odlišnost od standardních produktů spočívá v sazebníku poplatků. Na první pohled jsou poplatky, tzv. uzavírací procenta, nízká. Optický klam spočívá v tom, že základem není pojistné jako u jiných produktů, ale celkově zaplacené pojistné za celou dobu (max. 30násobek ročního pojistného).

Závěr

Uniqa pojišťovna se rozhodla i po sloučení ponechat dočasně v nabídce tradiční investiční pojištění Life IN, které patřilo mezi nejdražší na trhu, poplatky má i přes 20 % investovaného pojistného. Lze tedy uvítat, že se pojišťovna rozhodla toto pojištění již nenabízet.

Dnes se nabízí pojištění Domino Invest, které má nákladovost do 5 %. Již tedy nedochází k nestabilní situaci, kdy část klientů získávala výhodnější produkt a druhá část (jemně řečeno) méně výhodný. Poradci, kteří ještě nedávno sjednávali toto pojištění od dřívější AXA pojišťovny, by měli zpozornět. Jednat ve prospěch klienta znamená zvážit, zda je pro jejich zákazníka výhodnější produkt od bývalé AXA pojišťovny nebo raději přejít například do některé z variant Domina. Rozdíly jsou opravdu velké.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.