Jak pojistit drahou kuchyň?

Kuchyňskou linku je možné pojistit různými způsoby. Dokonce je dnes možné pojistit i jen kuchyňskou linku. Podívejme se podrobněji na dotaz, který nám poslal člen Akademie pojištění.

Otázka od člena Akademie pojištění

Klient má rodinný dům v hodnotě 15 mil. Kč, uvnitř má vestavné skříně na zakázku v hodnotě 1,5 mil. Kč a kuchyňskou linku na zakázku v hodnotě 500 tisíc Kč. Samotné vybavení domácnosti (tj. všechno, co z baráku vysypu, když jej obrátím vzhůru nohama) je za cca 1,5 mil. Kč. Pojišťovat budeme rodinný dům + domácnost + odpovědnosti v běžném občanském životě a z držby nemovitosti.

V pojistných podmínkách pojišťovny Generali jsem našel následující ustanovení:

Str. 33, článek C01: pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jsou u pojištěných budov a pojištěných bytových jednotek předmětem pojištění i kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů a vestavný nábytek a dále i samostatně stojící pračky, sušičky, myčky, ledničky a mrazničky.

Str. 37, článek E02: odstavec 2: za stavební součásti se nepovažují kuchyňské linky, vestavěný nábytek, sporáky, myčky, ledničky, pračky, sušičky a svítidla (jsou zahrnuty do položky „soubor hmotných movitých věcí“) – předpokládám, že zde máte na mysli domácnost

V kontextu uvedených citací z aktuálních pojistných podmínek potřebuji upřesnit, jaký je správný metodický postup, tj. zda mám vestavné skříně a kuchyňskou linku připočíst k hodnotě rodinného domu, nebo zda je mám připočíst k domácnosti. Pokud bych je připočetl k domácnosti, tak mi pak paradoxně razantně vyskočí pojistná částka pro domácnost a s tím spojené požadované zabezpečení domácnosti pro případ loupeže a krádeže. Na druhou stranu, kuchyňskou linku a vestavné skříně zloděj pod paži fakt nevezme.

Jak se na toto díváte? Mělo by požadované zabezpečení být do hodnoty toho, co z baráku vysypu (tedy jsem schopen odnést v případě krádeže), nebo včetně vestavných skříní a kuchyňské linky?

Odpověď Akademie pojištění

Ukážeme si, jak správně pojistit majetek u této pojišťovny a také proč není v tomto případě výhodné pojistit u této pojišťovny nemovitost i domácnost.

Na str. 33 pojistných podmínek je uvedeno, že do pojištění nemovitosti vstupuje i vestavěná skříň a kuchyňská linka, to je potřeba zohlednit v pojistné částce nemovitosti – pro případ, kdyby došlo k totální škodě. Dle ustanovení o podpojištění však nezahrnutím do pojistné částky není pojištěný vystaven riziku podpojištění. Tohle je běžný standard, naopak je tu výhoda neuplatnění podpojištění. Na str. 37 v části pojištění domácnosti je uvedeno, že za stavební součást se nepovažuje kuchyňská linka a vestavěná skříň, je tedy nutné je připočíst do pojistné částky domácnosti.

TENTO ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.