GLOSA: Kupujte, než to zakážou!

Ano, mluvím o následném vzdělávání v pojišťovnictví. Sice vám to nic nového nepřinese, ale stojí to jen pár stovek. A to se vyplatí, nemyslíte?

Pokud máte oborovou zkoušku z pojištění již za sebou, tak vás čeká následné vzdělávání. Prvním kalendářním rokem, kdy musíte absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po roce, ve kterém jste úspěšně vykonali odbornou zkoušku. Jestliže jste tak nemohli učinit ze závažného důvodu, musíte absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

Zákon požaduje, aby rozsah následného vzdělávání činil alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Toto vzdělávání má být zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností. A zde je kámen úrazu. Názor na to, co ještě je a není „prohlubování odborných znalostí a dovedností“ se zřejmě různí. Některé akreditované osoby nabízejí za 300 Kč až 400 Kč e-learningové kurzy, které nepřinášejí žádné nové informace (natož dovednosti) a spočívají pouze v tom, že se pořád dokola opakují cvičné otázky ke zkouškám, které poradce již dříve musel absolvovat.

Takové kurzy již absolvovaly stovky poradců a přiznám se, že nerozumím tomu, jak Česká národní banka toto může považovat za splnění podmínek zákona, tedy za prohlubování znalostí a dovedností. Následné vzdělávání stylem pustit počítač a občas kliknout na myš, přičemž se pak tvářit, že je splněno 15 hodin, asi není zrovna ta správná cesta k prohlubování znalostí. Přesto se najdou lidi, kteří toto budou do roztrhání těla bránit a tvrdit, že současná situace („vlk se nažral a koza zůstala celá“) je vlastně výhodná pro všechny zúčastněné. Po 20 letech praxe mě obor pojišťovnictví nepřestává překvapovat…

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.