Existuje přece jen pojištění, které by zaplatilo léčbu Martínka?

Komerční pojišťovny nabízejí různé typy pojištění dětí. Pokud by bylo sjednáno připojištění, zaplatila by pojišťovna částku 100 milionů korun?

Mediálně sledovaný případ malého Martínka přináší s sebou otázku, jaké typy pojištění nabízejí dětem komerční pojišťovny. Neexistuje přece jen pojištění, které by léčbu vážně nemocného dítěte zaplatilo? Když tak nečiní zdravotní pojišťovna, nemohla by tak činit alespoň pojišťovna komerční?
Martínek trpí nejtěžší formou vzácného genetického onemocnění (AADC syndrom) a je závislý na péči rodičů.
Některá komerčního pojištění závažných onemocnění pro ženy zahrnují také pojistné krytí pro případ narození dítěte s vrozenou vadou. Na seznamu těchto vad však AADC syndrom není. V nabídkách pojišťoven najdeme také pestrou škálu pojištění pro děti:
🔴 Pojištění trvalých následků úrazu
Pojištění trvalých následků úrazu hradí sjednanou pojistnou částku, resp. určité procento z této částky, v případě, kdy úraz dítěte zanechá trvalé následky. Kromě pojištění trvalých následků úrazu nabízejí pojišťovny i úrazové pojištění pro méně vážné případy – drobné úrazy, krátkodobou hospitalizaci v důsledku úrazu, pojištění pro případ chirurgického zákroku apod. Z tohoto pojištění se neplní v případě nemoci.
🟠 Pojištění invalidity
Pojištění invalidity zajišťuje výplatu sjednané částky v případě uznání invalidity z mládí (popř. určitého stupně invalidity) pojištěnému dítěti. Toto pojištění se vztahuje na úrazy i nemoci, ale nárok na plnění vzniká až v dospělosti. Pouze výjimečně pojišťovny do těchto pojištění přidávají plnění od určitého stupně závislosti dítěte na péči a plnění tak může být vyplaceno dříve.
🟠 Pojištění závažných onemocnění či trvalých následků nemoci
Pojištění závažných onemocnění dětí je pojišťovny nabízeno často. Bohužel vzácné onemocnění Martínka nemají pojišťovny uvedeno na seznamu pojištěných diagnóz u pojištění závažných onemocnění. U některých typů pojištění trvalých následků nemoci by nárok alespoň na částečné plnění mohl vzniknout. Pouze výjimečně pojišťovny do těchto pojištění přidávají plnění od určitého stupně závislosti dítěte na péči.
🟢 Pojištění ošetřování dítěte
Pojistnou událostí u tohoto pojištění je takový zdravotní stav pojištěného dítěte způsobený nemocí nebo úrazem, který na základě lékařského rozhodnutí vyžaduje nepřetržité ošetřování pojištěného dítěte dospělou osobou a který trvá minimálně určitou dobu, například jeden měsíc. Obvykle se plnění vyplácí maximálně za jeden rok ošetřování.
🟢 Pojištění pro případ snížené soběstačnosti
Pojišťovna u tohoto pojištění vyplatí dohodnutou částku v případě, kdy v době trvání tohoto pojištění bylo pojištěnému dítěti podle právních předpisů platných pro sociální služby přiznán příspěvek na péči. Pojišťovny neplní v případě prvního stupně závislosti, většinou dochází k úhradě až od druhého či třetího stupně, a to v závislosti na pojišťovně.
Z určitých pojištění by tak bylo v případě vzácného vážného onemocnění dítěte plněno, pokud je s nemocí spojena závislost na péči (byl schválen příspěvek na péči alespoň ve druhém stupni). Nicméně je zde problém z pohledu limitů plnění. U pojištění ošetřování lze sjednat plnění v řádu maximálně desítek tisíc korun měsíčně, což na léčbu nepostačuje. U ostatních typů pojištění pojišťovny mají limit jednorázové částky nastaven na 3 až 5 mil. Kč, pouze vybrané pojišťovny umožňují sjednat krytí ve výši 10 mil. Kč. V řadě pojistných produktů však také najdeme výluky a různá omezení na vrozená onemocnění.
Pouze pokud by byl Martínek od narození pojištěn vybraným pojistným produktem, vyplaceno by komerční pojišťovnou mohlo být maximálně 10 mil. Kč.
Závěr
Dětem se bohužel stejně jako dospělým nevyhýbají nemoci a úrazy. I když děti nemají žádný finanční příjem, který by bylo pojištěním nutné nahrazovat, má pojištění dětí svoje opodstatnění. Dle závažnosti úrazu či nemoci může být potřeba dodatečných finančních prostředků vyvolána zejména z následujících důvodů:
  • Úhrada nákladů spojených s léčbou nemoci či úrazu dítěte
  • Náhrada snížení příjmu rodiče, pokud musí být s dítětem doma (případně úhrada nákladů na ošetřovatelskou péči)
  • Pokud je zdravotní omezení dítěte trvalé, tak rovněž kompenzace nižšího příjmu v dospělosti z důvodu nemožnosti či výrazného omezení pracovní aktivity a uplatnění na pracovním trhu
Na vzácné případy, které vyžadují ohromné částky na léčení, však není připraveno nejen státní, ale ani komerční pojištění. Odborné metodiky doporučují pojistit uvedené situace na miliony, nikoliv desítky milionů korun. Pojišťovny ani vyšší částky než 10 mil. Kč sjednat neumožňují.
Zajistit úhradu léčby Martínka by nebylo možné ani při sjednání komerčního pojištění. Lidská solidarita je tak v tomto případě obzvláště na místě.
Sbírka na léčbu pro Martínka: https://www.donio.cz/zivot-pro-martinka
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.