Dva trendy v pojištění osob

Nová verze exkluzivního přehledu všech pojištění osob pro dospělé je zde. Přestože od prvního vydání uplynulo pouze několik měsíců, již došlo k několika změnám. Ty naznačují, jaké trendy lze v produktové nabídce pojišťoven vysledovat.

Trend oddělené investiční složky

V přehledu jsou kromě rizikového a investičního pojištění zaznamenány i produkty stojící mez nimi. Jsou označeny jako hybridní pojištění. Z pohledu právní klasifikace se jedná o investiční životní pojištění, pravidelná investiční složka je (nebo může být) nulová. Klient tak platí pouze rizikovou část a má možnost kdykoliv v průběhu pojištění zaplatit mimořádné investiční pojistné. Aktuálně seznam identifikoval na trhu 3 pojišťovny, které tento přístup umožňují. Jedná se o pojištění od:

  • Allianz,
  • Generali,
  • NN.

Tento typ produktů je vhodný i pro převod peněz ze starších a předražených smluv investičního životního pojištění. Více zde:

Jak jsem zrušil nízkonákladové a exkluzivní IŽP (krok za krokem)

Lze očekávat, že s tímto typem produktů budou přicházet i další pojišťovny. Pokud již nyní pojišťovna nabízí produkt s oddělenou investiční složkou, stačí, pokud zruší požadavek na nenulové minimální běžně placené investiční pojistné. Na trhu zbyla jediná pojišťovna, která zatím nenabídla investiční pojištění s oddělenou složkou (MetLife). Dojde v budoucnu ke změně?

Trend zjednodušování a jednotné nabídky

Z nabídky za sledované období byl odstraněn produkt Na Přání od pojišťovny Kooperativa. Jedná se o logický důsledek toho, že nové Flexi je založeno na platformě produktu Na přání a ponechání staré verze tak nedávalo žádný smysl. Kooperativa však z nabídky nevyřadila starou variantu produktu Flexi a tato stará varianta je stále k dispozici na přepážkách České spořitelny. Jaké jsou pro to argumenty?

Zákony nutí pojišťovny, aby při tvorbě produktů myslely na konkrétní klientský segment a jeho potřeby. Důsledkem tohoto požadavku je, že pro každý segment by měla pojišťovna nabízet právě jeden produkt. Pokud by nabízela dva produkty s rozdílnými pojistnými podmínkami, pak jeden z nich zřejmě nenaplňuje požadavky cílového segmentu tak dobře jako druhý.

Výrazně odlišné produkty pro stejný cílový segment tak již nabízí pouze dvě pojišťovny. První je Uniqa, kde je situace způsobena sloučením dvou pojišťoven. V nabídce tak najdeme produkty bývalé AXA pojišťovny a zároveň originální od Uniqy. Pojišťovna teprve přijde s nástupcem těchto produktů, který bude jeden a optimální pro cílový segment.

Druhou pojišťovnou, která dlouhodobě nabízí dva odlišené produkty pro stejný cílový segment, je Generali. I zde došlo k této situaci kvůli fúzi. Pojištění Bel Mondo je produktem Generali, pojištění Můj život je produktem České pojišťovny. Sloučí i tato pojišťovna tyto produkty do jedné optimální varianty? Čas ukáže.

Exkluzivní seznam pojištění osob je k nahlédnutí zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.