Druhá rána pro pojištění v bankách

O tom, že se stahují mračna nad skupinovým pojištěním, které je často nabízeno v bankách, jsme již na Akademii pojištění psali. Více zde.

Není to však jediná rána pro pojištění v bankách.

Je třeba připomenout, že i Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vydal varování pro pojišťovny a banky, aby řešily otázky ochrany spotřebitele související s prodejem produktů pojištění úvěrové ochrany. EIOPA ve svém varování vyzývá pojišťovny a banky, aby přijaly opatření nebo riskovaly, že budou čelit opatřením dohledu. Byla totiž odhalena řada praktik, které by mohly spotřebitele poškodit.

Orgán EIOPA identifikoval následující klíčové problémy, které mohou negativně ovlivnit výsledky spotřebitelů, mimo jiné se jedná o:

  • Vysoká odměna a střet zájmů. Pojištění k úvěrům se jeví jako vysoce ziskový obchod jak pro pojišťovny, tak pro banky, které je distribuují. Značná část hrubého předepsaného pojistného, kterou platí spotřebitelé, končí u bank a pojišťoven, zatímco spotřebitelé dostávají jen málo na výplatách pojistných událostí. Vysoké provize mohou vést k významným a škodlivým střetům zájmů a ke špatným obchodním praktikám za účelem maximalizace zisku.
  • Omezený výběr a nejrůznější překážky. Teoreticky mohou spotřebitelé volně kombinovat úvěrové produkty nabízené bankami s produktem od jakéhokoli poskytovatele. Rozšířené praktiky křížového prodeje však spotřebitelům brání v tom, protože většina bank váže pojištění na svůj hlavní úvěrový produkt.
  • Vysoká rozmanitost produktů a cenový rozptyl. Byly odhaleny velké rozdíly v pojistném krytí, podmínkách, výlukách, designu produktů a funkcích produktů, což spotřebitelům znesnadňuje jejich srovnání a informovaná rozhodnutí. Ceny podobných produktů se značně různí.
  • Problémy se zrušením a změnou poskytovatele. Spotřebitelé se setkávají s problémy, když chtějí zrušit pojištění nebo změnit poskytovatele. Spotřebitel často musí získat souhlas od banky a splnit určité podmínky, než bude možné jejich pojistnou smlouvy zrušit.

Takové praktiky mohou být pro spotřebitele velmi škodlivé a vyvolávat obavy, zda pojišťovny a banky přiměřeně uplatňují základní regulační zásady stanovené ve směrnici o distribuci pojištění (IDD).

Ve světle těchto zjištění vydává EIOPA varování zaměřené na pojišťovny a banky jednající jako distributor pojištění, aby zajistily, že produkty pojištění úvěrové ochrany budou spotřebitelům nabízet spravedlivou hodnotu.

Mluví Airbank pravdu o svém pojištění?

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.