Digitální svět pojištění přichází

Segment pojišťovnictví silným způsobem zasáhla digitalizace. Jaké výhody a nevýhody to přináší?

Nástup moderních technologií zásadním způsobem mění chování zákazníků i fungování pojišťoven. Navenek je to patrné především ve dvou oblastech – v možnosti pořídit si produkty prostřednictvím online nástrojů a v digitální likvidaci pojistných událostí.

Digitalizace v pojišťovnictví je však celosvětovým tématem. Do světa pojištění vstupují i velké technologické společnosti, resp. spouštějí různé pilotní projekty, které dnes testují a lze očekávat, že v budoucnu dojde k ještě většímu rozšíření. Například Amazon loni spustil prodej autopojištění v Indii a v některých evropských zemích nabízí pojištění prodloužené záruky, pojištění proti krádeži apod. Kromě toho v některých zemích nabírá do svých týmů experty na pojištění. Jiný gigant, společnost Facebook, plánuje spustit prodej zdravotního pojištění, a to prostřednictvím Whatsapp aplikace. Dále nepojišťovácké velké a známé značky jako Tesla či Ikea také vstupují do světa pojištění. Tesla poskytuje svým zákazníkům autopojištění, Ikea pojištění domácnosti i s úrazovým pojištěním pro celou rodinu.

Vzniká také celá řada start-upů, které nejen pojišťovnám poskytují různé digitální platformy pojištění, prostřednictvím kterých lze pojištění jednoduše začlenit do nákupu jiných produktů a služeb. Protože se dnes digitalizuje prodej celé řady zboží a služeb, je pro pojišťovny nutností rovněž digitalizovat své produkty. Pojištění pak může být zakomponováno přímo do nákupního procesu „něčeho“, co lidé (na rozdíl od pojištění) skutečně sami poptávají, například automobil, dům, nábytek, elektronika, zájezd či zážitek, hypotéka či investice, členství v klubu…

Digitální svět pojištění si lze představit i jako internetové srovnávače pojištění, mobilní aplikace umožňující sjednání pojištění nebo pojištění implementované do internetového bankovnictví.

Hlavní výhody digitalizace

 • Sjednání pojištění je rychlejší a jednodušší.
 • Pojištění je dostupnější širšímu segmentu klientů.
 • Digitalizace pomáhá prodeji pojištění, neboť pomáhá řešit časté stesky klientů ohledně komplikovaného a zdlouhavého procesu sjednání.
 • Společnosti, které prodávají digitálně, dokážou pracovat s daty svých klientů a mohou dát pojišťovnám cenou zpětnou vazbu ve vztahu k jejich produktům.
 • Digitalizace zjednodušuje procesy a pomáhá nákladové efektivitě pojišťoven.

Hlavní nevýhody digitalizace

 • Obava o zneužití osobních údajů a riziko hackerských útoků.
 • Možnost přinášet „nefér výhodu“ – pojišťovna, která má náskok v digitalizaci, nemusí mít nutně kvalitní produkt a rychlá výplata pojistného plnění automaticky neznamená nejvyšší možné plnění.
 • Brand pojišťovny může být méně důležitý než značka srovnávače či produktu, ke kterému se pojištění sjednává.
 • Riziko částečné komoditizace pojištění, tlaku na cenu a méně prostoru pro specifická produktová řešení.
 • Dodatečné náklady na IT.
 • Komplexní pojistné produkty vyžadují více vysvětlení a často individuální rady, aby jim zákazníci porozuměli a koupili si je. Automatizované digitální distribuční kanály takové rady neposkytují vůbec nebo v omezené míře.

Digitální svět pojištění tedy s sebou nese jednotlivým zúčastněným subjektům výhody i nevýhody, které je třeba mít v patrnosti. Vyhnout se digitalizaci dnes již není možné. Nezapomínejme ale, že z hlediska prodeje žijeme ve věku zaměřeném na zákazníka: zaměření je na přání zákazníka, nikoli na technologii (to je pouze prostředek k dosažení cíle). Digitalizace je tudíž nutnou, nikoliv postačující podmínkou úspěchu pojišťovny.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.