České asociaci pojišťoven se nelíbí „život jako neživot“

Lze smrt následkem úrazu či nemoci pojistit i neživotním pojištěním? Tuto otázku si klade Česká asociace pojišťoven.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) podala kvalifikovaný dotaz České národní bance týkající se pojistného produktu v oblasti neživotního pojištění, který kryje smrt následkem úrazu a současně také nemoci.

Dle analýzy ČAP jsou podmínky tohoto pojistného produktu nastaveny tak, že poskytuje stejný rozsah krytí jako klasické pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny. Pojištění pro případ smrti přitom
nespadá do odvětví neživotního pojištění, naopak toto pojištění je výslovně uvedeno v příloze č. 1 části A zákona o pojišťovnictví v rámci odvětví životního pojištění. Svou podstatou tak pojistný produkt odpovídá produktu životního pojištění. Reakce ČNB, na kterou ČAP čeká, je důležitým signálem pro výklad zákona a je užitečná pro celý trh.

Tolik vyjádření České asociace pojišťoven. Z textu je patrné, že se tento přístup ČAPu nelíbí. Rozhodovat však bude Česká národní banka a uvidíme, jaký bude výsledek. Na ten netrpělivě čekají dvě pojišťovny: Pillow pojišťovna a Slavia pojišťovna. Obě pojišťovny nabízejí pojištění smrti úrazu či nemoci jako neživotní pojištění. Nutno dodat, že z analytického pohledu obě pojišťovny poskytují některé další inovativní produktové výhody. Počkejme si proto na výsledky šetření České národní banky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.