NOVINKY ZE SVĚTA POJIŠTĚNÍ

30.5. 2022

Jak vydělat na rizikovém těhotenství?

S těhotenstvím může být spojeno krvácení, zvracení, otoky nohou, dorzopatie, infekce močové a pohlavní soustavy, potíže s krevním tlakem, cukrovka a další zdravotní komplikace. Žena se může dostat do krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, a to v závislosti na charakteru zdravotních potíží. A v takovém případě je možné po pojišťovně požadovat plnění z pojištění pracovní neschopnosti. Znalci si vzpomenou, jak před lety na tomto pojištění „vydělaly“ klientky Allianz pojišťovny...

30.5. 2022

Slovenské pojištění by v ČR zatím neuspělo

Někdy se setkávám s otázkou, jaké životní pojištění mají na Slovensku. Protože nedávno vznikla ryze slovenská pojišťovna Partners poisťovňa, která přišla s novým životním pojištěním Gemini, podíval jsem se na toto pojištění podrobněji. Nabízí se totiž otázka, jak by se tomuto pojištění dařilo na českém trhu, pokud by se pojišťovna rozhodla expandovat na „Západ“. Pojištění Gemini je běžné životní pojištění, které...

29.5. 2022

Ústavní soud je proti pojišťovnám aneb vraťte prachy ze životek

Ústavní soud již několikrát pojišťovny nepotěšil. Jmenujme například nález soudu ohledně amortizace náhradních dílů či v otázce skupinového pojištění, kdy je pojistníkem banka. V posledním rozhodnutí se Ústavní soud opět rozhodl přiklonit na stranu klienta pojišťovny. Tentokrát jde o to, od jakého data má být počítána promlčecí lhůta. Právě kvůli promlčecí lhůtě končilo mnoho sporů s pojišťovnami neúspěchem pro klienty....

28.5. 2022

Je lepší Uniqa Domino, Life IN nebo ActiveLife+?

V aktuální nabídce Uniqa pojišťovny najdeme v zásadě 4 hlavní produkty životního pojištění. Produkt pro děti (Motýlek) již není nabízen, zůstávají dvě dvojice produktů. Jak současná situace vznikla a jaký bude pravděpodobně další produktový vývoj? Uniqa pojišťovna v minulých letech sjednotila svou nabídku na dva produkty, Domino Invest a Domino Risk. Nepočítáme pojištění Logika, které je určené pro společnost Partners...

26.5. 2022

Necítíte se dobře? U některých pojišťoven kvůli definici nemoci narazíte

Pojistné podmínky produktů, které nabízejí pojišťovny, můžeme hodnotit z různých úhlů pohledu. Můžeme se například zaměřit na téma výluk nebo povinností pojištěného. Můžeme se ale podívat i na nejrůznější garance nebo také různé definice, tedy slovník a hantýrku pojišťoven. Je běžné, že pojišťovny mají vlastní definici úrazu. V ní najdeme jisté odlišnosti mezi pojišťovnami. Není tedy úraz jako úraz. Některé...

26.5. 2022

Pojistný obzor slaví stovku, já dvacítku!

Časopis Pojistný obzor slaví 100 let! Jeho první číslo totiž vyšlo již v roce 1922. V době první republiky plnil především zpravodajskou úlohu, ale nelze mu odepřít ani funkci vzdělávací. Zařadil se tak mezi další vědecké časopisy, které v tu dobu vznikaly a které tímto způsobem přirozeně demonstrovaly samostatnost českého národa. Toto tradiční periodikum, jež dnes vydává Česká asociace...

26.5. 2022

Pojištění závažných onemocnění a jejich rating

Zatímco v pojištění pro případ smrti či invalidity je obtížné vymyslet něco nového, oblast závažných nemocí nabízí mnoho příležitostí pro inovace. Pokud se v některém připojištění produkty pojištění osob liší, pak jsou to právě závažné nemoci. Pojištění, které do světa přišlo z Jihoafrické republiky, se již před mnoha lety zabydlelo v produktech pojištění osob. Na svém počátku obsahovalo pouze několik diagnóz a nejvíce...

26.5. 2022

Umíte německy? Univerzita v Salcburku otevírá vzdělávací program pro pojišťovnictví

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute (VWH) byly zveřejněny informace o novém vzdělávacím programu univerzity v Salcburku se zaměřením na právo a ekonomiku pojišťovacího byznysu. Univerzita v Salcburku zavádí nový vzdělávací kurz, který poprvé umožňuje postgraduální paralelní vzdělávání v oblasti pojišťovnictví pro právníky a ekonomy. Kurz má oficiální název „Právo a ekonomika pojišťovacího byznysu“ a má uzavřít existující mezeru v tuzemském vzdělávání právníků a ekonomů. Koncepce kurzu vychází...

7.5. 2022

Soutěž s EUCS o vstupenky na FINfest a další hodnotné ceny. Každý vyhrává!

Akademie pojištění ve spolupráci se společností EUCS vyhlašuje soutěž, která je určena všem finančním poradcům, a to bez ohledu na to, v jaké finančně-poradenské společnosti pracují. V této soutěži máte možnost vyhrát vstupenku na konferenci FINfest 16. května 2022 a knihu Nenech se dojit (nezbytná „pomůcka do dnešní inflační doby). Mezi dalšími cenami naleznete bezplatný přístup do uzavřené členské sekce Akademie pojištění,...

7.5. 2022

Jedna pojišťovna, dvojí produkty

Dvojí produkty a dvojí ceny najdeme i v pojišťovnictví. Zatímco u pojištění vozidel a majetku je standardem, že pojišťovny nabízí pro retailového klienta jeden produkt, u pojištění osob je situace mnohem méně přehledná. Jedno písmeno, dvojí poplatek Pamětníci dobře znají kauzu ING pojišťovny. Ve své době přišla na trh s obchodně úspěšným produktem Investor s kódovým označením T150. Když konkurence (zejména Generali) začala...