Autopojištění a zvířecí vandal

Zvíře může poškodit nejen vozidlo jedoucí, ale i vozidlo stojící. Dokládá to i aktuální mediální případ pojistného plnění pojišťovny, kdy zaparkované vozidlo bylo poškozeno zvířetem. Náklady na opravu vozidla přesahují více než 100 tisíc korun. V tomto případě se jednalo o pojistnou událost.

Rozdíly v pojistném krytí nejsou jen v pojištění střetu se zvěří, ale i v pojištění poškození zvířetem. Typickým problémem jsou ohlodané kabely ve vozidle, způsobené škody však mohou být různé. Některé pojišťovny nabízejí poškození stojícího vozidla spolu s pojištěním střetu se zvěří, jiné ho mají součástí živelního pojištění či zcela zvlášť. Pojistné podmínky se však mezi pojišťovnami různí (ostatně jako vždy). Jak ukazuje níže uvedené srovnání, pojišťovny k těmto škodám přistupují různě.

Nejčastější problémy s pojištěním zvířecího vandala jsou následující:

  • pojistné krytí pro případ zvířecího vandala není zahrnuto
  • pojištěna je jen omezená část vozidla, převážně v prostoru motoru
  • pojištěna je sice karosérie zvenku a motor, ale nejsou plněny škody v interiéru
  • pojistné krytí má jiné podmínky pro havarijní pojištění a jiné pro doplňková pojištění

Následující výtah naznačuje, že někteří právníci pojišťoven jsou hodní a do pojistných podmínek napíšou velmi jednoduchou větu: „Plníme jakýmkoliv poškozením  zvěří/zvířetem“. Jiní právníci vymýšlejí a vymýšlejí, veškeré škody způsobené zvířecím vandalem na vozidle zkrátka neproplatí.

Vše o pojištění v knize Život jako riziko 2.

ALLIANZANO„V rámci tohoto pojištění Vám zaplatíme za poškození pojištěného vozidla: • prokazatelně způsobené výhradně zvířetem (např. prokousaná elektroinstalace) nebo • prokazatelně způsobené následkem střetu s domácím nebo divokým zvířetem“

ČPPANO„Živelní událost – požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo jiných předmětů, krupobití, povodeň nebo záplava, vichřice, zemětřesení, poškození kabeláže vozidla zvířetem, mechanické poškození stojícího“

ČSOB POJIŠŤOVNA ANO„Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění: a) střetem se zvěří/zvířetem, b) jakýmkoliv poškozením zvěří/zvířetem“

DIRECTANO, bez interiéru„Poškození zvířaty je nahodilá událost, při které zvíře poničí vnější karoserii či části motorového prostoru na stojícím vozidle, např. kabely, brzdovou soustavu nebo odhlučnění.“

GENERALI ČPANONE (jen omezená část) V rámci HAV:
„Havárie je poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo věci, nebo jejich částí, nahodilou událostí v důsledku nahodilého náhlého působení vnějších mechanických sil (například střet, náraz, pád). Havárií je i poškození vozidla zvířetem.“
Připojištění k POV:
„Pojistnou událostí je situace, kdy zvíře poškodí tyto části motorového prostoru stojícího vozidla: – kabely, – kabelové svazky, – brzdová soustava, – chladicí soustava, – odhlučnění.“

HVPNE (jen omezená část) – „2. Sjednává se pro případ, kdy dojde k poškození vozidla,
které je prokazatelně způsobené fyzickým kontaktem zvířete s poškozenou částí vozidla. 3. Pojištění se vztahuje na tyto části motorového prostoru: kabely a kabelové svazky, brzdovou soustavu, chladící
soustavu nebo odhlučnění.“

KOOPERATIVAANONE (jen omezená část) – „HAV:
Za přírodní fyzikální síly se považují také tepelné účinky požáru a působení zvířete na zaparkované pojištěné vozidlo. Připojištění k POV: 1) Pojištění poškození zvířetem se sjednává pro obě následující pojistná nebezpečí: a) střet, kterým se rozumí destruktivní působení vnějších mechanických sil na jedoucí pojištěné vozidlo při fyzickém kontaktu zvířete s tímto vozidlem; b) okus, kterým se rozumí poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladicí soustavy zaparkovaného pojištěného vozidla okousáním zvířetem“

PILLOWANO„Uhradíme i škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře (např. kuna překouše dráty v prostotu motoru).“

PVZPNE (jen omezená část) – „Připojištění vozidla živelní události, střetu se zvířetem a okusem
kabeláže zvířetem se sjednává pro případ: (…) e)poškození kabelů a kabelových svazků v celém vozidle okusem zvířetem, poškození měkkých plastových nebo gumových částí (např. průchodky, hadičky) a textilní zvukové izolace v prostoru motoru okusem zvířetem.“

SLAVIA NE (jen omezená část) – „Pojistným nebezpečím je poškození kabelů a  kabelových svazků v celém pojištěném vozidle (viz Obecná ustanovení, článek  3.) zvířetem, poškození měkkých plastových a  gumových částí v prostoru motoru (např. průchodky, hadičky, přívody k chladiči, tepelné izolace motoru apod.) zvířetem s výjimkou škod vzniklých následkem poškození kabeláže vozidla zvířetem (následné škody vzniklé zkratem elektroinstalace, únikem provozních kapalin apod.).“

UNIQAANO„Poškozením vozidla zvířetem rozumíme vnější poškození vozidla a poškození v motorovém prostoru zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvířetem.“

Toto je jen jedna z mnoha ukázek, jak se definice pojistných událostí mezi pojišťovnami mohou různit. I tyto rozdíly je třeba vzít při výběru pojištění v úvahu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.