Abeceda povinného ručení

Co jste (možná) nevěděli o „povku“

Povinné ručení je přece jednoduché. Tam žádné odlišnosti mezi pojišťovnami nejsou. Jde jenom o cenu. Také jste uvěřili těmto tvrzením?

Věřím, že jste se nachytat nenechali. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel totiž určuje pouze minimální požadovaný rozsah pojištění. Pojišťovny však poskytují mnohem více pojistné ochrany než jakou zákon vyžaduje. Co to znamená? Nejnižší cena nutně neznamená nejvýhodnější nabídku. Teď namítnete, že se z „povka“ přece nehradí škody řidiče, ale třetích osob. Jak dobře bude pojišťovna plnit, majitele vozidla nemusí příliš trápit. Těmi třetími osobami však mohou být i rodinní příslušníci řidiče. A pokud pojišťovna nezaplatí celou škodu, tak jdou tyto náklady na vrub vlastníka vozidla. To jsou všechno důvody, proč výběr povinného ručení nepodceňovat. Internetové srovnávače toho zatím o kvalitě pojištění stále mnoho nevědí, je zde tedy prostor pro finanční poradce. Ověřte si proto, zda znáte základní rozdíly v produktech povinného ručení včetně nejoblíbenějšího připojištění, a to pojištění skel.

5 základních rozdílů v povinném ručení

1. Výše limitů a jejich flexibilita

Nejnižší limit povinného ručení je stanoven zákonem a je 35 miliónů. To znamená, že pojišťovna zaplatí za viníka škody, které způsobil na majetku až do výše 35 miliónů. A také zaplatí škody (tzv. újmy) na zdraví každého poškozeného až do výše 35 miliónů. A co říkají statistiky? Za posledních 10 let bylo z povinného ručení hrazeno téměř 18 tisíc větších škod (nad 500 tis. Kč), největších škod nad 30 mil. Kč bylo za dané období 66. Průměrná výše největších škod, které přesáhly 30 mil. Kč, byla necelých 52 mil. Kč. Proto se také řeší úprava zákona, která by minimální limit povinného ručení navýšila. A tady vznikají první rozdíly mezi pojišťovnami. Pokud chcete navýšit limit plnění, tak často si musíte koupit dražší variantu povinného ručení, která kromě vyššího limitu může obsahovat i doplňková pojištění, která nepotřebujete. Sjednaní vyššího limitu bez přibalených věcí umí Axa, Direct, Pillow a do jisté míry také Kooperativa.

2. Volba pojišťovny při nezaviněné nehodě

Některé pojišťovny zahrnutí do povinného ručení službu tzv. přímé likvidace. Ta znamená, že pokud vám někdo způsobí škodu, tak plnění řeší vaše pojišťovna, nikoliv pojišťovna viníka. Vaše pojišťovna vám peníze nejdříve rychle vyplatí a teprve potom je vymáhá po pojišťovně viníka. Služba přímé likvidace platí jen pro případ, když jste pouze poškozený, nikoliv viník, a to ani částečný. Přínos přímé likvidace vzrůstá v zahraničí, což pojišťovny ilustrují na následující představě: „Jen si zkuste představit komunikaci na dálnici v Maďarsku, kde do vás narazí třeba nějaký Bulhar a vy zjišťujete jeho pojišťovnu…“. Za tuto službu chtějí pojišťovny poplatek ve výši 0 až zhruba 600 korun. Nejen v Česku, ale i v rámci Evropy, nabízejí tuto službu za příplatek Allianz, Direct a Pillow. Bez příplatku, ale jen s územní platností v ČR, je tato výhoda k dispozici u Generali.

 3. Smysluplné asistenční služby bez příplatku

Stále více pojišťoven poskytuje bezlimitní asistenční služby za příplatek, což je pro některé řidiče jistě atraktivní benefit. Běžného řidiče však zajímají, jaké asistenční služby jsou zahrnuty v základním pojistném. Řidič běžně očekává, že mu pojišťovna pomůže nejen při střetu s jiným vozem, ale také při poruše či defektu (aby se alespoň do určité výše hradila oprava vozidla na místě nebo odtah automobilu do nejbližšího servisu). Mezi pojišťovny, které mají již v základu rozumnou asistenci, patří například Allianz a Uniqa. Naopak značně omezenou asistenci v základní variantě má ČPP, Direct nebo Slavia.

4. Doplňkové benefity

Pojišťovny rozšiřují povinné ručení o různé benefity, které jsou v ceně povinného ručení. Jedná se nejen o nejčastěji využívané úrazové pojištění a právní poradenství, ale také například o pojištění přepravovaných věcí řidiče a rodinných příslušníků, pojištění pneumatik či pojištění ztráty a odcizení klíčů. Pro některého klienta i tyto benefity mohou mít určitou hodnotu, za kterou je ochoten si připlatit.

5. Omezená či plnohodnotná připojištění

I k povinnému ručení lze sjednat celou řadu doplňkových pojištění, které jsou typické pro havarijní pojištění. Nejčastěji se jedná o připojištění skel, ale může jít o připojištění střetu se zvěří, dále o pojištění odcizení, vandalismu či přírodních nebezpečí. Někdy však nejde o plnohodnotné pojištění, neboť některé pojišťovny u těchto pojištění aplikují spoluúčast (typicky 10 % nebo 20 %) a také limity maximálního plnění (typicky 50 000 Kč až 150 000 Kč). Řidič, který si připojistil živelní rizika k povinnému ručení, tak o tomto nemusí mít ani tušení. Až mu auto zničí například tornádo či povodeň, tak od pojišťovny dostane třeba jen i zlomek skutečné škody.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

S povinným ručením jsou spojeny některé málo známé časové lhůty. Případnou změnu údajů týkajících se pojistníka a vozidla (např. změnu místa provozování vozidla) má pojistník za povinnost oznámit pojišťovně do 15 dní ode dne, kdy k této změně došlo.

Pojišťovny také často u povinného ručení rok od roku zdražují. V takovém případě však musejí řidičovi sdělit novou výši pojistného nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti nové výše pojistného. Případný nesouhlas se změnou může pojistník projevit do jednoho měsíce, kdy se o ní dozvěděl. S určitou formou garance pojistného se můžeme potkat jen u vybraných tarifů některých pojišťoven, a to u Directu, Generali, Kooperativy, Uniqy a Slavia pojišťovny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.