5 konzervativních způsobů „zhodnocení“ úspor

1. Spořicí účty 

Výhodou spořicího účtu je jednoduchost a pojištění vkladu. Nevýhodou je to, že se úrok může v čase snížit nebo případné navýšení nemusí platit pro stávající zákazníky. Převádět peníze na nejvýhodnější spořicí účet může být časově náročné. Kdysi jedna z bank garantovala úrok vždy v TOP3 na trhu, bohužel takovou nabídku dnes nenajdeme.

Aktuální nabídka: 6,01 % ročně (MaxBanka)

10 typů finanční rezervy aneb Jak mají vypadat úspory

2. Investiční rezervy

Obchodníci s cennými papíry nabízejí alternativu ke spořicím účtům a většinou má dvě složky. První složka je tvořena úročenou hotovostí. Tato složka produktu je srovnatelná se spořicím účtem. Jejím cílem je přinášet pozitivní zhodnocení sazbou, jejíž výše je navázaná na aktuální základní sazbu ČNB (tzv. dvoutýdenní repo sazbu). Přesná výše sazby je dána na základě obchodní dohody s protistranou. Obchodník se vždy snaží vyjednat co nejvýhodnější sazbu a průběžně jedná s několika protistranami, u kterých může hotovost úročit. Z hlediska bezpečnosti je hotovost u banky vždy evidována na jméno zákazníka a je tak pojištěna stejně jako spořicí účet do výše 100 000 eur. Druhá složka je volitelná a může zahrnovat určité investiční nástroje, čímž může dojít k navýšení či naopak ke snížení finálního zhodnocení.

Aktuální nabídka: 6,5 % ročně (Portu/Edward)

Startuje nová investiční akademie!

3. Repofondy

Jedná se o fondy, které investují především do vkladů a tzv. reverzních repooperací, jejichž výnos se odvíjí od dvoutýdenní repo sazby ČNB. Po změně repo sazby v podstatě okamžitě reaguje i dosahovaný výnos fondu. Repo sazba je úroková sazba stanovená ČNB, která se užívá při finančních operacích na volném trhu. Nejen s její pomocí reguluje ČNB množství peněz v ekonomice. Repo sazba se využívá jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční (obchodní) banky vrací půjčené peníze zpět ČNB. Tato úroková se mění podle rozhodnutí Bankovní rady ČNB, která k tomuto tématu zasedá obvykle v předem stanoveném harmonogramu osmkrát ročně. V současné době činí repo sazba 7 %. Fondy však mají určité náklady, proto je jejich zhodnocení nižší než aktuální repo sazba. Na rozdíl od spořicích účtů nelze peníze vybrat okamžitě, zpravidla je to umožněno v týdenních intervalech, nejpozději do 2 týdnů. Vklady v těchto fondech ani jiných podílových fondech nejsou pojištěné.

Aktuální nabídka: Conseq RepoFond, Partners Rezerva (6,25 % až 6,5 % ročně)

4. Bankovní prémiové vklady

Bankovní prémiové (pojištěné) vklady garantují minimálně vrácení vložených peněz (nebo určitou výši zhodnocení) a jejich majitel může získat navíc prémii. Výše této prémie závisí na konstrukci prémiového vkladu a zpravidla se odvíjí o vývoje finančních trhů. Může jít třeba o vývoj ceny vybraných akcií, komodit či měn. Například Česká spořitelna byla v říjnu aktivní s nabídkou korunového měnového prémiového vkladu s inzerovaným zhodnocením až 6, 5 % ročně. Doba vkladu je 1 rok a výše zhodnocení bude záviset na vývoji kurzu české koruny vůči euru, přičemž minimálně je garantováno 5 % ročně. Dosažení zhodnocení 6,5 % je málo pravděpodobné, při příznivém scénáři je očekáván výnos 5,7 %.

Aktuální nabídka: Česká spořitelna měnový prémiový vklad v CZK 11/2022 (až 6,5 % ročně)

5. Zajištěné dluhopisy

Protože jsme na webu o pojištění tak můžeme zmínit i dluhopisy zajištěné akciemi pojišťovny. O nich jsem již na webu Akademie pojištění psal:

Známá pojišťovna si půjčuje od optimistů

Ještě před pár měsíci si pojišťovna půjčovala za 6,85 % ročně, nyní běží druhá emise, tentokrát již s úrokovou sazbou 9,5 %. Jde však již o investici na 4 roky.

Co říci závěrem? Při zhodnocování běžně velké finanční rezervy nemá rozdíl v úrokové sazbě v řádu několika desetin procenta příliš velkou váhu. Spíše je třeba dát pozor, abyste se nestali objetí nejrůznějších investičních podvodů. Knihu k tomuto tématu s názvem Jak nás podvádějí můžete zakoupit zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.