3 příběhy, které změnily náš pohled na pojištění (ebook ke stažení)

Ačkoliv na pojistném trhu působíme dlouhá léta, neustále se dovídáme nové
informace a zažíváme nejrůznější aha momenty. Důvodem je to, že řešíme
s klienty případy, na kterých vidíme, jak pojišťovny plní či neplní, na základě,
čeho argumentují atd. To je naše know-how.

Příběhy z praxe nám pomáhají:

  • lépe pochopit důležitost některých nenápadných, avšak
    důležitých ustanovení v pojistných podmínkách,
  • definovat klíčová kritéria pro výběr optimálního pojištění,
  • lépe vysvětlit některé souvislosti a formulovat nejrůznější poučení,
  • dokázat dobře argumentovat výhody a nevýhody existujícího či nově
    nabízeného pojištění,
  • odlišit se od konkurence něčím, co pomáhá v analýze i obchodu.

Případů z likvidace máme stovky. Vybrali jsme z nich 80 a o těch jsme napsali celou knihu Život jako riziko 2 aneb Když pojišťovny (ne)plní. Na těchto případech ukazujeme, jak se zachovala pojišťovna, jaká byla naše právní argumentace, a hlavně jaké je z těchto příkladů poučení, ať již pro
klienty či finanční poradce.

Jsme přesvědčeni, že znalost praktických případů by měla být základním vybavením každého finančního poradce, který sjednává pojistné produkty, ať již životního či neživotního pojištění. Z 80 případů v knize, respektive reálných životních příběhů, jsme pro tento ebook vybrali tři z nich. Považujeme je za důležité, i nás samotné překvapili a můžeme říct, že svým způsobem změnily i náš pohled na důležitost některých parametrů pro výběr optimálního pojištění.

První příběh se týká pojištění smrti a prevenční povinnosti. Když někdo zemře, jde vždy o velmi smutnou událost. Někdy je to bohužel i pro to, že nebožtík porušil prevenci či právní povinnost. Tím finančně poškozeným jsou v tomto případě oprávněné osoby v případě smrti, které mají dostat od pojišťovny pojistné plnění. Tento příklad ukazuje, že je důležitá nejen prevence, ale i to, jakým
způsobem pojišťovna k těmto situacím přistupuje, například by neměla být v pojistných podmínkách ustanovení, která ještě více rozšiřují prevenční povinnost vycházející z občanského zákoníku.

Druhý příběh je o pojištění pracovní neschopnosti a rizikovém těhotenství. Domněnka, že pojišťovna bude plnit při každé pracovní neschopence, se ukázala jako mylná. I k neschopnosti musí dojít z důvodu nemoci či úrazu, přičemž pojišťovna může mít vlastní definice těchto pojmů. Nejen to však
může negativně ovlivnit výši pojistného plnění.

Třetí příběh se vztahuje na pojištění trvalých následků úrazu a oceňovací tabulky, které jsou pro odpovídající plnění pojišťovny jedním z klíčových parametrů. Tabulky však pojišťovna sestavuje někdy bohužel tak, že je ponechán až příliš velký prostor pro stanovení pojistného plnění, což dává
až příliš velký prostor pro lékaře pojišťovny. Motivace lékaře pojišťovny k dostatečnému prozkoumání trvalých následků však někdy nemusí být dostatečná.

Jde jen o 3 krátké příběhy. Mnohem více jsme toho sepsali ve zmiňované
knize Život jako riziko 2 aneb Když pojišťovny (ne)plní.

Tato kniha je k zakoupení zde.

Bezplatný ebook 3 případy, které změnily náš pohled na pojištění si můžete přečíst tady.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.